پشت بازو هالتر بالای سر نشسته

پشت بازو هالتر بالای سر نشسته، پشت بازو هالتر نشسته، تقویت عضلات پشت بازو با هالتر در بدنسازی، پشت بازو سیم کش، شنا دست جمع، تمرینات بازو

روش انجام حرکت پشت بازو هالتر بالای سر

جهت انجام حرکت پشت بازو هالتر بالای سر، روی لبه یک نیمکت بنشینید و یک میله هالتر را با هر دو دست بالای سر نگه دارید. بازوها کشیده و آرنج ها را مقداری خم کنید. به آرامی بازوها را خم کرده و هالتر را تا پشت سر پایین بیاورید. دوباره آرام بازوها را به سمت بالا دراز کنید و به همین ترتیب حرکت را به تعداد دل‌خواه تکرار کنید.

 

پشت بازو هالتر بالای سر نشسته، هالتر، پشت بازو، دمبل، بازو

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo