پشت بازو دمبل جفت دست نشسته

پشت بازو دمبل جفت دست نشسته رو به عقب، حرکت بدنسازی برای تقویت پشت بازو با دمبل، تمرینات پشت بازو، افزایش حجم بازو، جلو بازو، ماهیچه سه سر

روش انجام حرکت پشت بازو دمبل جفت دست نشسته

این تمرین درست مانند حرکت پشت بازو دمبل تک دست نشسته رو به عقب است و تنها تفاوت آن در استفاده از دو دمبل است. لبه نیمکت بنشینید و کمی به جلو خم شوید. در هر دست یک دمبل نگه داشته و آرنج‌ها را با زاویه 90 درجه کنار بدن نگه دارید. به آرامی بازوها را به سمت عقب دراز کنید و سپس دوباره بازوها را به حالت اول بازگردانید. توجه کنید که بازوها و آرنج‌ها باید نزدیک بدن باقی بمانند و آرنج‌ها خیلی کم خم شوند تا فشار حرکت به عضلات سه‌سر وارد شود.

 

 ماهیچه سه سر، عضلات بازو، پشت بازو دمبل جفت دست نشسته رو به عقب، پشت بازو سیم کش

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo