شنا دست جمع

شنا دست جمع، جرکت بدنسازی شنا به صورت دست جمع، تمرین شنا در بدن سازی، تمرینات پشت بازو، تقویت عضلات بازو، افزایش حجم بازو، ماهیچه سه سر

روش انجام حرکت شنا دست جمع در بدنسازی

شنا دست جمع همان شنای معمولی است که همه آن را می‌شناسند اما این بار برای تاثیر‌گذاری بر عضلات سه‌سر باید دست‌ها را نزدیک یکدیگر قرار دهید. وقتی بدن را به سمت پایین میاورید، حتما آرنج‌ها را به سمت داخل نگه دارید تا به آن‌ها فشار زیادی وارد نشود. اگر آرنج‌ها به سمت بیرون حرکت کنند، تمرکز حرکت به عضلات سینه‌ای منتقل می‌شود. دوباره بدن را به سمت بالا بکشید و به همین ترتیب حرکت را به تعداد دل‌خواه تکرار کنید.

 

 شنا دست جمع، پشت بازو، ماهیچه سه سر، عضلات بازو

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo