پشت بازو هالتر میز شیب دار

پشت بازو هالتر میز شیب دار، حرکت بدنسازی پشت بازو هالتر روی میز شیب دار، تقویت عضلات پشت بازو، پشت بازو پارالل، پشت بازو سیم کش، سیم کش، حرکت پارالل

روش انجام حرکت پشت بازو هالتر میز شیب دار

برای انجام حرکت پشت بازو هالتر میز شیب‌دار، کمر را کاملا صاف به میز شیب‌دار تکیه دهید و با هر دو دست یک میله هالتر خم را بالای سر نگه دارید. در این تمرین کف دست‌ها باید به سمت سقف باشند. حالا خیلی آهسته و بدون این که آرنج‌ها به چپ و راست حرکت کنند، هالتر خم را پایین و پشت سر خود ببرید. در نهایت بازوها را به سمت سقف دراز کنید و هالتر را دوباره بالای سر ببرید.

 

پشت بازو هالتر میز شیب دار، پشت بازو هالتر میز شیب دار، تقویت عضلات بازو، افزایش حجم بازو

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo