پشت بازو پارالل (دیپ)

پشت بازو پارالل (دیپ)، حرکت دیپ در بدنسازی، تقویت پشت بازو با حرکت دیپ DIP یا پارالل، پشت بازو دیپ، پشت بازو سیمکش، پارالل، پشت بازو هالتر

روش انجام حرکت پشت بازو پارالل یا دیپ

جلوی دستگاه پارالل یا دیپ بایستید و دستگیره‌های دستگاه را محکم با هر دو دست گرفته و بدن خود را به سمت بالا بکشید. در ابتدای حرکت بازوها باید صاف و کشیده باشند و فقط آرنج‌ها خیلی کم، خم شوند تا فشار حرکت بر عضلات سه‌سر احساس شود. خیلی آهسته بدن را به سمت پایین بیاورید و مواظب باشید که بازوها و آرنج‌ها به طرفین حرکت نکنند زیرا در غیر این صورت به جای تقویت عضلات سه‌سر، تمرکز حرکت به عضلات سینه‌ای منتقل می‌شود. مانند تصویر زیر تا حدی پایین بیایید که آرنج‌ها زاویه 90 درجه ایجاد کنند سپس دوباره خیلی آهسته و کنترل‌شده بدن را به طرف بالا بکشید و به همین شکل حرکت را تکرار کنید.

 

 پشت بازو پارالل (دیپ)، افزایش حجم بازو، جلو بازو، ماهیچه سه سر، عضلات بازو


 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo