پشت بازو سیم‌کش خوابیده

پشت بازو سیم کش خوابیده، حرکت بدنسازی پشت بازو سیم کش روی نمیکت، تمرینات پشت بازو، عضلات سه‌سر پشت بازو، پلاور سیم کش، پشت بازو خوابیده

روش انجام حرکت پشت بازو سیم کش خوابیده

برای انجام حرکت بدنسازی پشت بازو سیم کش به صورت خوابیده، یک نیمکت صاف را جلوی دستگاه سیم‌کش قرار دهید. کابل دستگاه را در پایین‌ترین نقطه ثابت کنید و میله کوتاه را به آن متصل کنید. به پشت روی نیمکت دراز بکشید و میله متصل به کابل را با هر دو دست بگیرید. کف دست‌ها باید به سمت سقف باشند و آرنج‌ها خم شده بالای سر قرار گیرند. سپس به آرامی دست‌ها را به سمت بالا دراز کنید و کابل را به طرف بالا بکشید. دوباره به آرامی دستگیره کابل را به طرف پایین ببرید و به همین ترتیب حرکت را ادامه دهید.

 

پشت بازو سیم‌کش خوابیده، پشت بازو، پشت بازو پارالل،، بدنسازی

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo