پشت بازو پارالل نشسته

پشت بازو پارالل نشسته، حرکت بدنسازی پارالل پشت بازو، تقویت و افزایش حجم عضلات پشت بازو، پشت بازو هالتر، پلاور دمبل، پشت بازو خوابیده

روش انجام حرکت پشت بازو پارالل نشسته

برای انجام حرکت بدنسازی پشت بازو پارالل نشسته، جلوی یک نیمکت صاف بنشینید و دست‌ها را با فاصله‌ای به اندازه عرض شانه‌ها از پشت روی لبه یک نیمکت قرار دهید و پاها را تا جایی که می‌‌توانید به سمت جلو دراز کنید. آرنج‌ها را خیلی کم، خم کنید تا فشار حرکت از روی آرنج‌ها برداشته شده و روی عضلات سه‌سر احساس شود سپس بدن را به سمت بالا بکشید. حالا به آرامی آرنج‌ها را خم کنید و باسن را به سمت پایین بیاورید. بعد دوباره با فشار آوردن به نمیکت بدن را بالا بکشید و به همین ترتیب حرکت را ادامه دهید.


سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo