ساعد ایستاده هالتر از پشت

ساعد ایستاده هالتر از پشت، بدن سازی، ساعد ایستاده هالتر، درد عضلات، دستگاه پریچر، ساعد سیم کش نشسته، هالتر، ساعد با دمبل جفت، ساعد غواصی

روش انجام حرکت:

برای انجام تمرین ساعد ایستاده هالتر از پشت، پاها را به اندازه عرض شانه‌ها باز کنید و کمر را کاملا صاف نگه دارید. یک میله هالتر برداشته و پشت کمر نگه دارید. در همان حالت، مچ ها را خم کرده و تا جایی که می‌توانید هالتر را بالا بیاورید. فراموش نکنید که در این حرکت تنها ساعدها و مچ‌ها حرکت می‌کنند و بازوها و آرنج‌‌ها ثابت و نزدیک بدن قرار می‌گیرند. وقتی دوباره مچ‌ها را خم می‌کنید و میله هالتر را پایین می‌برید اجازه دهید هالتر کف دست های شما غلطیده و به نوک انگشتان دست‌ برسد سپس به همین شکل حرکت را تکرار کنید.

 

 ساعد ایستاده هالتر از پشت، هالتر ایستاده، ساعد هالتر، تمرین ساعد

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساعد: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی عضلات ساعد دست

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 

 


ستاره
Logo