ساعد با دمبل جفت دست (دست رو به بالا)

ساعد با دمبل جفت دست، ساعد دمبل، ساعد هالتر، آموزش ساعد، بدنسازی، ساعد سیم‌کش، ساعد نشسته با هالتر، عضله سازی، سیم کش، ساعد نشسته با دمبل

روش انجام حرکت:

حرکت ساعد با دمبل جفت دست به این صورت است که ابتدا باید روی یک نیمکت صاف سوار شوید و با هر دست یک دمبل نگه دارید. ساعدها را صاف روی ران‌ها قرار داده و در طول تمرین از روی پا جدا نکنید. کف دست‌ها را به سمت بالا نگه دارید و خیلی ساده با خم‌کردن مچ‌ها، دمبل‌ها را هم‌زمان و تا جایی که می‌توانید به سمت بالا بیاورید و موقع پایین‌بردن اجازه دهید دمبل‌ها کف دست‌ها چرخیده و به انگشتان دست برسند. به همین ترتیب تمرین را ادامه دهید.

 

 ساعد با دمبل جفت دست (دست رو به بالا)، دمبل نشسته، ساعد دمبل نشسته

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساعد: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی عضلات ساعد دست

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo