ساعد با هالتر معکوس پریچر

ساعد با هالتر معکوس پریچر، تمرینات ساعد دست، ساعد دمبل، ساعد هالتر، آموزش ساعد، بدنسازی، درد ساعد، ساعد سیم‌کش، ساعد نشسته با هالتر، عضله سازی

روش انجام حرکت:

برای انجام حرکت ساعد با هالتر معکوس پریچر باید از یک میله هالتر EZ و یه دستگاه پریچر استفاده کرد. پشت دستگاه پریچر بایستید و یک میله هالتر خم یا EZ را با هر دو دست به سمت پایین نگه دارید. به آسانی آرنج‌ها را خم کرده و هالتر را تا نزدیک چانه بالا بیاورید و دوباره به آرامی به طرف پایین برگردانید و به همین صرت تمرین را ادامه دهید.

 

 ساعد با هالتر معکوس پریچر،  ساعد ایستاده هالتر، درد عضلات،دستگاه پریچر

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساعد: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی عضلات ساعد دست

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo