ساعد با دمبل غواصی (ساعد)

ساعد با دمبل غواصی، تمرینات ساعد دست، ساعد دمبل، ساعد هالتر، آموزش ساعد، درد ساعد، ساعد سیم‌کش، ساعد نشسته با هالتر، ساعد نشسته با دمبل

روش انجام حرکت:

برای انجام تمرین ساعد با دمبل غواصی، دو دمبل برداشته و آرنج‌ها را با زاویه 90 درجه به سمت جلو خم کنید. کف دست‌ها باید به سمت پایین باشند. به آهستگی مچ‌ها را چرخانده و کف دست‌ها را به سمت بالا بیاورید. در حین تمرین باید انقباض و فشردگی ساعدها را احساس کنید.

 

ساعد با دمبل غواصی، آموزش ساعد، تمرین ساعد، ساعد دست، درد ساعد

 

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساعد: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی عضلات ساعد دست

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo