حکم لاک برای وضو چیست؟

در خصوص حکم لاک برای وضو باید دانست که لاک زدن به انگشتان دست باعث باطل شدن وضو می‌شود، ولی در مورد انگشتان پا می‌توان یکی از انگشتان را برای مسح بدون لاک گذاشت و بقیه انگشت‌ها را لاک زد. برای غسل کردن لاک بر روی هر یک از انگشتان باعث ابطال آن می‌شود.
آیا می‌توان با انگشت لاک زده وضو گرفت؟ اگر انگشت‌های پا هم لاک داشته باشد وضو باطل است؟ چرا لاک وضو را باطل می‌کند، اما حنا نه؟ ستاره نظر مراجع تقلید درباره حکم لاک برای وضو را برای شما گردآوری کرده است.
 
عکس لاک زدن انگشتان

آیا لاک ناخن مانع وضو است؟

طبق نظر همه مراجع تقلید، لاک ناخن مانع انجام وضو می‌باشد.

  • آیت‌الله خامنه‌ای: رنگ روی ناخن اگر جرم باشد مانع از رسیدن آب به ناخن است و وضو باطل می‌باشد.
  • آیت‌الله مکارم شیرازی: در وضو انگشتان دست باید از لاک پاک شود، ولی در انگشتان پا اگر یک انگشت (به جز انگشت کوچک) خالی از لاک باشد و بر روی آن مسح بکشند صحیح است.
  • آیت‌الله سیستانی: ناخن جزء اعضای وضو است و اگر مانعی بر آن باشد باید برطرف شود.

حکم لاک انگشتان پا برای وضو

نظر مراجع تقلید به جز آیت‌الله مکارم شیرازی درباره حکم لاک برای وضو به این شرح است:
  • بانوان می‌توانند همه انگشتان پای خودشان را لاک بزنند و در هنگام وضو تنها یک انگشت کوچک را برای مسح پا به صورت لاک نزده نگه دارند؛ مقدار واجب مسح تنها از سر یکی از انگشتان پا (هرچند انگشت کوچک پا) می‌باشد.
آیت‌الله مکارم شیرازی: در انگشتان پا اگر یک انگشت (به جز انگشت کوچک) خالی از لاک باشد و بر روی آن مسح بکشند صحیح است و اگر از روی یکی از انگشتان پا به غیر از انگشت کوچک تا برآمدگی پا هر چند با یکی از انگشتان دست مسح شود کافی است.
آیت‌الله سیستانی: مسح بر ناخن لاک زده صحیح نیست، ولی اگر فاصله بین یک ناخن و ناخن دیگر به مقداری باشد که بتوان بر آن مسح نمود مسح بر آن مقدار بی‌مانع است.

حکم لاک انگشتان دست برای وضو

در وضو ناخن دست‌ها نباید لاک خورده باشد، زیرا مانع رسیدن آب می‌باشد و شخص می‌تواند بعد از وضو لاک بزند و نماز بخواند.

فرق بین لاک و حنا چیست؟

لاک جرم دارد و مانع از رسیدن آب به اعضای وضو می‌شود، ولی حنا هیچ جرمی ندارد و مانعی برای رسیدن آب به اعضای وضو به حساب نمی‌آید.

 
گروه مذهبی ستاره

طبقه بندی:


ستاره
Logo