روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

ریسه‌های تزیینی انواع مختلفی دارند که با توجه به مدل شینیون و آرایش، روی قسمت‌های مختلف سر قرار می‌گیرند. در اینجا روش استفاده از ریسه مو تزیینی نسبت به مدل ریسه و شینیون نشان داده شده است.

ستاره| سرویس خانه داری – ممکن است تا به حال ریسه های تزیینی زیادی را دیده باشید اما در هنگام خرید ندانید که چه ریسه ای برای شما یا مدل شینیون مد نظرتان مناسب است. ستاره در اینجا انواع استفاده از مدل های مختلف ریسه مو های تزیینی مثل ریسه شانه ای، ریسه بلند، ریسه پیشانی و ریسه های ظریف و پراکنده را به شما ارائه می کند.

ریسه مو تزیینی برای کار روی پیشانی (پیشانی بند)

 عکس ریسه مو تزئینی برای کار روی پیشانی
عکس ریسه مو تزیینی برای کار روی پیشانی

 

عکس ریسه مو تزئینی برای پیشانی مدل برگی
عکس ریسه مو تزیینی برای پیشانی مدل برگی

 

عکس ریسه مو تزئینی برای پیشانی مرواریدی
عکس ریسه مو برای پیشانی مرواریدی

 

عکس ریسه مو تزئینی برای پیشانی مدل گل دار
عکس ریسه مو تزیینی برای پیشانی مدل گل دار

 

عکس ریسه مو مرواریدی برای پیشانی
عکس ریسه مو مرواریدی برای پیشانی

 

عکس ریسه مو تزئینی برای پیشانی
عکس ریسه مو تزیینی برای پیشانی

 

عکس ریسه مو تزئینی برای پیشانی با گل سفید
عکس ریسه مو تزیینی برای پیشانی با گل سفید

 

عکس ریسه پیشانی بند
عکس ریسه پیشانی بند


ریسه مو تزیینی برای کار روی جلوی سر

 ریسه مو تزئینی برای کار روی جلوی سر مدل ژله ای
ریسه مو تزیینی برای کار روی جلوی سر مدل ژله ای

 

ریسه مو تزئینی برای کار روی جلوی سر مدل موی باز
ریسه مو برای کار روی جلوی سر مدل موی باز

 

عکس ریسه مو تزئینی نگینی برای مدل موی باز
عکس ریسه مو نگینی برای مدل موی باز

 

عکس ریسه مو تزئینی مدل گل پیچ در پیچ
عکس ریسه مو تزیینی مدل گل پیچ در پیچ

 

عکس ریسه مو تزئینی مدل نگینی ساده
عکس ریسه مو تزیینی مدل نگینی ساده

 

عکس ریسه مو تزئینی مدل گل سفید
عکس ریسه مو مدل گل سفید

 

عکس ریسه مو تزئینی مدل گل و مروارید
عکس ریسه مو مدل گل و مروارید

 

عکس ریسه مو تزئینی مدل پیچ در پیچ
عکس ریسه مو تزیینی مدل پیچ در پیچ

 

عکس ریسه مو تزئینی مدل نگینی برای موهای باز
عکس ریسه مو مدل نگینی برای موهای باز

 

ریسه مو تزیینی برای کار روی پشت سر

عکس ریسه مو تزئینی برای پشت سر مدل شاخه ای
عکس ریسه مو  برای پشت سر مدل شاخه ای

 

ریسه مو - گلسر
عکس ریسه مو تزیینی برای پشت سر مدل گل درهم

 

عکس ریسه مو مرواریدی برای پشت موهای باز
عکس ریسه مو مرواریدی برای پشت موهای باز

 

عکس ریسه مو گل و مروارید برای پشت موهای باز
عکس ریسه مو گل و مروارید برای پشت موهای باز

 

عکس ریسه مو تزئینی برای پشت مو مدل برگی
عکس ریسه مو تزیینی برای پشت مو مدل برگی

 

عکس ریسه مو تزئینی برای پشت مو مدل گل ریز
عکس ریسه مو برای پشت مو مدل گل ریز

 

عکس ریسه مو تزئینی برای پشت مو مدل گل نگینی
عکس ریسه مو تزیینی برای پشت مو مدل گل نگینی

 

عکس ریسه مو تزئینی بلند برای مدل موی باز
عکس ریسه مو بلند برای مدل موی باز

 

عکس ریسه مو تزئینی مدل شاخه ای برای مدل موی باز
عکس ریسه موی شاخه ای برای مدل موی باز

 

ریسه مو تزیینی برای کار کنار سر (ریسه بغل سری)

 ریسه مو تزئینی برای کنار سر مدل شاخه ای
ریسه مو تزیینی برای کنار سر مدل شاخه ای

 

ریسه مو تزئینی برای کنار سر مدل سنگ های رنگی
ریسه مو تزیینی برای کنار سر مدل سنگ های رنگی

 

ریسه مو تزئینی برای کنار سر برای موهای باز
ریسه مو تزیینی برای کنار سر برای موهای باز

 

ریسه مو تزئینی برای کنار سر مدل سنگ کاری ظریف
ریسه مو تزیینی برای کنار سر مدل سنگ کاری ظریف

 

ریسه مو تزئینی برای کنار سر مدل برای موهای باز
ریسه مو تزیینی کنار سر برای موهای باز

 

ریسه مو تزئینی کنار سر  برای موهای کوتاه
ریسه مو کنار سر برای موهای کوتاه

 

عکس ریسه مو تزئینی کنار سر  برای شینیون مو
عکس ریسه موی کنار سر برای شینیون مو

 

  برای دیدن مدل های بیشتر می توانید از مطلب مدل های متنوع ریسه های تزیینی برای شینیون مو استفاده کنید.


ستاره
Logo