مدل های متنوع ریسه های تزیینی برای شینیون مو

ریسه های تزیینی برای شینیون مو یا تزئین موهای باز استفاده می شود. ریسه ها مدل های متفاوت و زیادی دارند که با توجه به مدل مو انتخاب می شوند. در اینجا مدل های جذاب و جدیدی از ریسه تزئینی مو وجود دارد.

ستاره | سرویس خانه داری – ریسه تزیینی برای انواع آرایش مو می تواند استفاده شوند، حتی برای موهای کوتاه و یا موهایی که باز هستند و شینیون نشده اند. تنها کافی است که مدل مو را آن طور که می خواهید در آورید و سپس با گیره ریسه ها را روی سر ببندید.

ستاره در این آموزش مدل های مختلف ریسه های تزیینی ساخته شده از نگین، سنگ، گل های پلاستیکی آماده و گل های دست ساز فومی را برای شما گرد آوری کرده است.

 

1- مدل ریسه تزیینی ساخته شده از نگین و مروارید

 

عکس ریسه تزئینی مو مدل گل ظریف
عکس ریسه تزیینی مو مدل گل ظریف

 

عکس ریسه تزئینی مو مدل مروارید و نگین بلند
عکس ریسه تزیینی مو مدل مروارید و نگین بلند

 

عکس ریسه تزئینی مو مدل شانه ای
عکس ریسه تزیینی مو مدل شانه ای

 

عکس ریسه تزئینی مو  با مروارید و سیم مدل تل
عکس ریسه تزیینی مو با مروارید و سیم مدل تل

 

عکس شانه تزئینی مو  با مروارید
عکس شانه تزیینی مو با مروارید

 

عکس ریسه تزئینی مو  با نگین و سیم مدل برگی
عکس ریسه تزیینی مو با نگین و سیم مدل برگی

 

عکس ریسه تزئینی مو  با نگین و سیم مدل برگی
عکس ریسه تزیینی مو با نگین مدل برگی

 

عکس ریسه تزئینی مو  با نگین و مروارید مدل تاج
عکس ریسه تزیینی مو با نگین و مروارید مدل تاج

 

عکس ریسه تزئینی مو مروارید مدل گل ساده
عکس ریسه تزیینی مو مروارید مدل گل ساده

 

 عکس ریسه تزئینی با نگین

 

اگر به درست کردن ریسه زینتی مو دخترانه علاقه مند هستید می توانید از آموزش های موجود در سایت ستاره استفاده کنید.

 

2- مدل ریسه تزیینی با استفاده از گل پلاستیکی یا گل فومی

 

عکس ریسه تزئینی با گل فومی قرمز
عکس ریسه تزیینی با گل فومی قرمز

 

عکس ریسه تزئینی با نگین و گل فومی سفید
عکس ریسه تزیینی با نگین و گل فومی سفید

 

عکس ریسه تزئینی با مروارید و گل آماده
عکس ریسه تزیینی با مروارید و گل آماده

 

عکس ریسه تزئینی با مروارید و گل فومی
عکس ریسه تزیینی با مروارید و گل فومی

 

عکس ریسه تزئینی با نگین و گل فومی
عکس ریسه تزیینی با نگین و گل فومی

 

عکس ریسه تزئینی با نگین و گل فومی
عکس ریسه تزیینی با نگین و گل فومی

 

عکس ریسه تزئینی با نگین و گل فومی سفید
عکس ریسه تزیینی با نگین و گل فومی سفید

 

عکس ریسه تزئینی با نگین، مروارید و گل فومی سفید
عکس ریسه تزیینی با نگین، مروارید و گل فومی سفید

 

عکس ریسه تزئینی با نگین و گل فومی سفید
عکس ریسه تزیینی با نگین و گل فومی سفید

 

عکس ریسه تزئینی با مروارید و گل پلاستیکی
عکس ریسه تزیینی با مروارید و گل پلاستیکی

 

عکس ریسه تزئینی با نگین و گل
عکس ریسه تزیینی با نگین و گل
 

 عکس ریسه تزئینی با گل آماده و گل دست ساز
عکس ریسه تزیینی با گل آماده و گل دست ساز

 

عکس ریسه تزئینی با نگین گل دست ساز
عکس ریسه تزیینی با نگین گل دست ساز

 

عکس ریسه تزئینی با نگین و گل آماده
عکس ریسه تزیینی با نگین و گل آماده

 

عکس ریسه تزئینی با نگین و گل فومی
عکس ریسه تزیینی با نگین و گل فومی

 

عکس ریسه تزئینی با نگین و گل فومی و نگین
عکس ریسه تزیینی با نگین و گل فومی و نگین

 

3- مدل های ریسه تزیینی کار شده روی مو

 

عکس ریسه تزئینی مدل سربند
عکس ریسه تزیینی مدل سربند

 

عکس ریسه تزئینی مدل پشت سری
عکس ریسه تزیینی مدل پشت سری

 

عکس ریسه تزئینی مدل مرواریدی روی شینیون
عکس ریسه تزیینی مدل مرواریدی روی شینیون

 

عکس ریسه تزئینی مدل پشت سری روی شینیون
عکس ریسه تزیینی مدل پشت سری روی شینیون

 

عکس ریسه تزئینی مدل دور سری روی شینیون
عکس ریسه تزیینی مدل دور سری روی شینیون

 

عکس ریسه تزئینی مدل سربندی
عکس ریسه تزیینی مدل سربندی

 

عکس ریسه تزئینی مدل سربندی عروس
عکس ریسه تزیینی مدل سربندی عروس

 

عکس ریسه تزئینی برای موی بلند
عکس ریسه تزیینی برای موی بلند 


ستاره
Logo