حدث چیست؟

حدث به کاری گفته می‌شود که وضو و غسل را باطل کند و یا کاری که گرفتن وضو و یا غسل کردن را واجب می‌کند. دو نوع حدث اکبر و اصغر وجود دارد که وضو، غسل و تیمم برطرف‌کننده حدث هستند.

ستاره | سرویس مذهبی – اگر در مطالعات فقهی و یا حتی در جای دیگری به کلمه حدث برخورد کرده‌اید و نمی‌دانید حدث به چه معناست این مقاله ستاره را از دست ندهید. ستاره در این مقاله معنی کلمه حدث، انواع حدث، احکام مربوط به حدث و حتی تفاوت حدث و خبث را برایتان تشریح می‌کند.

 

عکس آب

 

معنی کلمه حدث

حدث در لغت به معنای «به وجود آمدن» است.

 

حدث چیست؟

حدث در اصطلاح فقهی به دو معناست:
1. کاری که طهارت را باطل می‌کند مثل ادرار، مدفوع و یا جنابت. (سبب)
2. چیزی که با وضو و غسل برطرف می‌شود. (مسبب)

 

انواع حدث

دو نوع حدث داریم:
حدث اکبر یا شدید
حدث اصغر یا خفیف

 

چه چیزهایی باعث حدث اصغر می‌شود؟

چیزهایی که باعث حدث اصغر می‌شوند مواردی هستند که وضو گرفتن را لازم می‌کنند و عبارت‌اند از: ادرار، مدفوع، باد معده، خواب، جنون، بی‌هوشی، مستی و استحاضه قلیله.

 

چه چیزهایی باعث حدث اکبر می‌شود؟

چیزهایی که باعث حدث اکبر می‌شوند مواردی هستند که با غسل کردن برطرف می‌شوند و عبارت‌اند از: جنابت، نفاس، حیض، استحاضه متوسطه، استحاضه کثیره و مس میت.

 

احکام شرعی حدث

  • حدث نقض‌کننده طهارت است و کسی که دچار حدث می‌شود (محدث) قبل از طهارت (وضو، غسل یا تیمم) نمی‌تواند اعمالی را که نیاز به طهارت دارد انجام دهد.
  • رساندن جایی از بدن به نوشته‌های قرآن بر محدث حرام است. این حکم در مورد نام‌های خداوند، پیامبر (ص) و اهل‌بیت هم صدق می‌کند.
  • تیمم بدل از غسل جنابت با حدث اکبر و اصغر از بین می‌رود و برای نماز خواندن وضو گرفتن لازم است.
  • آب استفاده شده برای رفع کردن حدث باید پاک باشد.
  • اگر در بین وضو یا غسل دچار حدث شدید وضو یا غسل شما باطل است. بنابراین حدث اصغر در غسل جنابت باعث باطل شدن غسل می‌شود و اگر حدث اصغر بعد از غسل ایجاد شود باید برای نماز خواندن وضو گرفت.

 

تفاوت حدث و خبث

در اصطلاح فقهی به نجاست‌های ظاهری خبث گفته می‌شود و مطهرات پاک‌کننده آن‌هاست. اما حدث شامل نجاست‌های باطنی است که یک حالت روانی ایجاد می‌کند که امکان عبادت کردن را از بین می‌برد و برطرف‌کننده آن غسل، وضو یا تیمم است.

ستاره
Logo