مدل های جدید و زیبای لباس بارداری فانتزی

لباس بارداری در ذهن بیشتر افراد یک لباس ساده بلند و گشاد است که طرح خاصی ندارد. ولی بهتر است بدانید برای دوره حاملگی نیز مدل لباس های فانتزی و جذابی وجود دارد که خانم ها به راحتی می توانند استفاده کنند.

ستاره | سرویس خانه داری – ستاره بیش از 30 مدل جذاب و متفاوت از مدل های لباس بارداری فانتزی تهیه کرده است که در انواع لباس بلند، کوتاه، طرح دار و اسپرت وجود دارد. برای دیدن مدل ها با ما همراه شوید.

1- مدل لباس بارداری فانتزی بلند

 

 مدل های جدید و زیبای لباس بارداری فانتزی
عکس لباس بارداری فانتزی بلند طرح دار

 

عکس لباس بارداری فانتزی بلند طرح دار

 

عکس لباس بارداری فانتزی بلند مجلسی
عکس لباس بارداری فانتزی بلند مجلسی

 

عکس لباس بارداری فانتزی بلند عروسکی
عکس لباس بارداری فانتزی بلند عروسکی

 

عکس لباس بارداری فانتزی بلند قرمز 

 

2- مدل لباس بارداری فانتزی کوتاه

 

 عکس لباس بارداری فانتزی کوتاه طرح دار
عکس لباس بارداری فانتزی کوتاه طرح دار

 

عکس لباس بارداری فانتزی کوتاه ساده
عکس لباس بارداری فانتزی کوتاه ساده

 

عکس لباس بارداری کوتاه فانتزی

 

عکس پیراهن بارداری کوتاه
عکس پیراهن بارداری کوتاه

 

عکس پیراهن بارداری کوتاه یقه هفت
عکس پیراهن بارداری کوتاه یقه هفت

 

عکس پیراهن بارداری کوتاه جلوباز
عکس پیراهن بارداری کوتاه جلوباز

 

مدل های جدید و زیبای لباس بارداری فانتزی
عکس پیراهن بارداری کوتاه کلوش

 

عکس پیراهن بارداری کوتاه آستین چین دار
عکس پیراهن بارداری کوتاه آستین چین دار

 

عکس پیراهن بارداری کوتاه  دامن چین دار
عکس پیراهن بارداری کوتاه دامن چین دار 

 

عکس پیراهن بارداری کوتاه  مجلسی
عکس پیراهن بارداری کوتاه مجلسی

 

عکس پیراهن بارداری کوتاه ساده
عکس پیراهن بارداری کوتاه ساده

 

عکس پیراهن بارداری کوتاه دامن پیلیسه ای
عکس پیراهن بارداری کوتاه دامن پیلیسه ای

 

عکس پیراهن بارداری کوتاه مدل مجلسی
عکس پیراهن بارداری کوتاه مدل مجلسی

 

عکس پیراهن بارداری کوتاه مدل عروسکی
عکس پیراهن بارداری کوتاه مدل عروسکی

 

عکس پیراهن بارداری کوتاه فانتزی
عکس پیراهن بارداری کوتاه فانتزی

 

عکس پیراهن بارداری کوتاه فانتزی

 

عکس پیراهن بارداری کوتاه رسمی
عکس پیراهن بارداری کوتاه رسمی

 

عکس پیراهن بارداری کوتاه ساده
عکس پیراهن بارداری کوتاه ساده

 

عکس پیراهن بارداری کوتاه ساده

 

عکس پیراهن بارداری کوتاه گلدار
عکس پیراهن بارداری کوتاه گلدار 

 

3- مدل لباس بارداری فانتزی اسپرت

 

 مدل های جدید و زیبای لباس بارداری فانتزی
عکس لباس بارداری کوتاه اسپرت

 

عکس لباس بارداری اسپرت گشاد
عکس لباس بارداری اسپرت گشاد

 

عکس پیراهن بارداری اسپرت آستین کوتاه
عکس پیراهن بارداری اسپرت آستین کوتاه

 

عکس پلباس بارداری اسپرت آستین بلند
عکس لباس بارداری اسپرت آستین بلند

 

 عکس پیراهن بارداری اسپرت

 

کلکسیون مدل مانتو پشت بلند جدید و زیبا را نیز در ستاره ببینید.
 

ستاره
Logo