تکنولوژی جدید برای ترجمه افکار سگ به زبان انسان

(No More Woof) یک تکنولوژی جدید است که توسط انجمن نوردیک (Nordic) برای فهمیدن افکار سگ‌‌ها اختراع شده است. این تکنولوژی جدید در حال تست است.

تکنولوژی - فناوری - تکنولوژی جدید - سگ - دستگاه

(No More Woof) یک دستگاه جدید است که توسط انجمن نوردیک (Nordic) برای فهمیدن افکار سگ‌‌ها اختراع شده است. این تکنولوژی جدید که به اختصار (NSID) نامیده می‌شود، می‌تواند افکار سگ را به زبان انسان ترجمه کند. با استفاده از این دستگاه افراد می‌توانند احساسات و افکار سگ خود را به وضوح دریابند و به آن‌ها رسیدگی نمایند. در حال حاضر این تکنولوژی در حال پیشرفت است و نمونه‌های اولیه‌ای از آن تولید شده است.


تکنولوژی - فناوری - تکنولوژی جدید - سگ - دستگاه


این نمونه‌های اولیه قادر هستند که به طور روزانه، از طریق شبیه سازی فکر و بیان الگوهای ذهنی و گفتاری سگ را کامپایل نمایند. بنابراین در حقیقت نه تنها این دستگاه قادر به ترجمه گفتار سگ به زبان انسان است بلکه می‌تواند تکنولوژی خود را هر روز رشد و ارتقا بدهد و الگوهایی واضح‌تر و نزدیک‌تر به الگوهای انسانی ایجاد نماید.


تکنولوژی - فناوری - تکنولوژی جدید - سگ - دستگاه

تکنولوژی مورد استفاده برای این دستگاه شامل بخشی از سنسور‌های الکتروانسفالوگرام (EEG) ، یک حالت میکرو رایانه‌ای و نرم افزار ویژه BCI است. با ترکیب همه این موارد NSID پدید آمده و چنین اکتشاف بزرگی را رقم زده است. در حال حاضر انجمن نوردیک در حال انجام تحقیقات خود بر روی نمونه‌های اولیه است.


تکنولوژی - فناوری - تکنولوژی جدید - سگ - دستگاه

همواره نمونه‌های کامپیوتری حتی در ماشین‌های بزرگ نیز چندین بار مورد آزمایش و بررسی قرار می‌گیرند. انجمن NSID نیز امیدوارند برای فناوری خود نتایج مطلوبی را از طریق تست‌های مداوم بگیرند.


تکنولوژی - فناوری - تکنولوژی جدید - سگ - دستگاه

تبلیغات در ستاره


این فناوری افکار سگ را از طریق یک دستگاه شیپور مانند می خواند که به آن EEG می‌گویند و سپس اطلاعات از طریق نرم افزار (BCI) که رابط مغز و کامپیوتر است تجزیه و تحلیل و ترجمه می‌شوند. امواج مغزی منتشر شده از مغز سگ با این دستگاه بعد از تجزیه تحلیل‌های پیاپی جمع بندی شده و افکار را به شکلی جامع و با الگوی انسانی ایجاد می‌نماید.


ترجمه: مجله اینترنتی ستارهنظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo