در صورت نجس شدن قرآن چه باید بکنیم؟

نجس شدن خط و ورق قرآن حرام است و باید بلافاصله آب کشیده شود. همچنین نوشتن قرآن با جوهری که نجس است حرام می‌باشد و باید سریعاً آن را آب کشید یا امحا کرد.

ستاره | سرویس مذهبی – برای هر کسی ممکن است اتفاق بیفتد که به صورت ناخواسته باعث نجس شدن قرآن بشود. مثلاً بر اثر خون‌ دماغ مقداری خون بر روی صفحات قرآن ریخته شود و یا وقتی حواسمان نیست کودکی به سراغ قرآن برود و به نحوی آن را نجس کند. آیا می‌دانید که نجس کردن قرآن چه حکمی دارد؟ اگر قرآن نجس شد چکار باید بکنیم؟ اگر خدای نکرده کاغذی که حاوی اسماء متبرکه یا قرآن است داخل دستشویی افتاد وظیفه ما چیست؟ ستاره حکم شرعی این سؤالات را برای شما بازگو می‌کند.

 

در صورت نجس شدن قرآن چه باید بکنیم؟

 

بنر-هومکا-ستاره

نجس شدن قرآن

آیت‌الله تبریزی:
نجس کردن خط و ورق قرآن در صورتی که مستلزم هتک باشد بی‌اشکال حرام است.
آیت‌الله سیستانی:
نجس کردن خط و ورق قرآن در صورتی که مستلزم هتک حرمت باشد بی‌اشکال حرام است و اگر نجس شود باید فوراً آن را آب بکشند. بلکه بنا بر احتیاط واجب در غیر فرض هتک نیز نجس کردن آن حرام و آب کشیدن واجب است.
آیت‌الله مکارم شیرازی:
نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است و اگر نجس شود باید فوراً آن را آب بکشند.

 

نجس شدن جلد قرآن

آیت‌الله تبریزی:
اگر جلد قرآن نجس شود در صورتی که بی‌احترامی به قرآن باشد باید آن را آب بکشند.
آیات عظام سیستانی و مکارم شیرازی:
اگر جلد قرآن نجس شود در صورتی که بی‌احترامی به قرآن باشد باید آن را آب بکشند.

 

گذاشتن قرآن روی عین نجاست

آیت‌الله تبریزی:
گذاشتن قرآن روی عین نجاست مانند خون و مردار اگر چه آن عین نجاست خشک باشد حرام است و برداشتن قرآن از روی آن واجب می‌باشد.
آیت‌الله سیستانی:
گذاشتن قرآن روی عین نجس مانند خون و مردار اگرچه خشک باشد در صورتی که بی‌احترامی به قرآن باشد حرام است.
آیت‌الله مکارم شیرازی:
گذاشتن قرآن روی عین نجس مانند خون و مردار اگرچه آن عین نجس خشک باشد چنانچه موجب بی‌احترامی باشد حرام است و باید آن را برداشت.

 

نوشتن قرآن با مرکب نجس

آیت‌الله تبریزی:
نوشتن قرآن با مرکب نجس اگرچه یک حرف باشد حرام است و اگر نوشته شود باید آن را آب بکشند یا به واسطه تراشیدن و مانند آن کاری کنند که از بین برود و اگر چنانچه از بین نمی‌رود باید آن را آب بکشند.
آیت‌الله سیستانی:
نوشتن قرآن با مرکب نجس اگرچه یک حرف آن باشد حکم نجس کردن آن را دارد و اگر نوشته شود باید آن را آب بکشند یا به واسطه تراشیدن و مانند آن کاری کنند که از بین برود.
آیت‌الله مکارم شیرازی:
نوشتن قرآن با مرکب نجس اگرچه یک حرف باشد حرام است و اگر عمداً یا سهواً نوشته شود باید آن را محو کنند یا آب بکشند.

 

افتادن قرآن در دستشویی

آیات عظام تبریزی، سیستانی و مکارم شیرازی:
اگر ورق قرآن یا چیزی که احترام آن لازم است مثل کاغذی که اسم خدا، پیامبر (ص) یا امام (ع) بر آن نوشته شده در مستراح بیفتد بیرون آوردن و یا آب کشیدن آن اگرچه خرج داشته باشد واجب است و اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد بنا بر احتیاط واجب به آن مستراح نروند تا یقین کنند آن ورق پوسیده است.

 

افتادن قرآن روی زمین

آیت‌الله سیستانی:
اگر به طور غیر عمد قرآن از دست انسان بیفتد کفاره ندارد ولی باید فوراً آن را بردارد و احترام کند.

 

نجس شدن قرآن امانتی

آیت‌الله مکارم شیرازی:
اگر قرآن مال دیگری است و با شستن از بین می‌رود آن کسی که قرآن را نجس کرده باید خسارت آن را بپردازد.

 

حرف آخر

به نظر می‌رسد نجس شدن قرآن مسئولیت انسان را در قبالش بسیار سنگین می‌کند خصوصاً اگر حواسمان نباشد و کاغذی حاوی اسماء متبرکه داخل جایی مثل دستشویی بیفتد. اولین نکته این است که پشت گوش انداختن این طور مسائل می‌تواند از نظر معنوی تأثیرات بسیار بدی بر روی انسان بگذارد. خوشحال می‌شویم اگر حرف‌هایتان در مورد این مقاله را در بخش نظرات با ستاره در میان بگذارید.

ستاره
Logo