آموزش ساخت ۳ مدل کاردستی با در نوشابه

با وسایل دور ریختنی مثل در نوشابه می توانید استعداد های خود را شکوفا کنید و با ایده های خود کاردستی های جذاب بسازید. در اینجا وسایل تزئینی و جالبی معرفی شده اند که از درهای نوشابه ساخته شده اند.

ستاره | سرویس خانه داری – ستاره قصد دارد ابتدا روش درست کردن 3 مدل از وسایل تزئینی با نوشابه را به شما بیاموزد و سپس نمونه های متنوع و زیبا از کاردستی های خلاقیتی ساخته شده از در نوشابه را به نمایش بگذارد.

 

آموزش درست کردن دیوار کوب با در نوشابه

برای درست کردن این دیوارکوب های زیبا به در نوشابه، رنگ و قلمو، چسپ، دکمه، پونز و تعدادی عکس های سایز کوچک نیاز دارید.

 

با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید

 

1- ابتدا قسمت داخلی در نوشابه ها را رنگ آمیزی کنید.

2- دکمه ها را پشت در نوشابه ها بچسبانید و بعد پونزها روی دکمه ها بچسبانید.

 

با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید 

 

3- عکس هایی که تهیه کردید را به اندازه دایره داخل در نوشابه در اورده و درون آن ها بچسبانید.

 

 با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید

 

آموزش های تصویری کاردستی با در نوشابه

با استفاده از درب نوشابه و شمع آب شده می توانید یک شمع در نوشابه ای زیبا بسازید.

 

 با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید

 

بنر-هومکا-ستاره

با رنگ آمیزی در نوشابه ها به شکل کفشدورک می توانید از آنها در تزئینات خانه استفاده کنید.

 

 با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید

 

با چسباندن در نوشابه های مختلف و رنگی به دور آینه، می توانید یک آینه فانتزی تزئینی برای اتاق خود بسازید.

 

 با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید

 

با در های نوشابه می توانید گل های زیبا بسازید.

 

با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید

 

مدل های متنوع و جالب از کاردستی های درنوشابه ای

 

 با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید
عکس کاردستی خانه با در نوشابه

 

با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید
 کاردستی گل با در نوشابه

 

با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید
عکس کاردستی های مختلف با در نوشابه

 

با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید
عکس کاردستی های آدمکی با در نوشابه

 

با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید
عکس کاردستی های 3 بعدی با در نوشابه

 

 با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید

 

با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید
عکس کاردستی گل با در نوشابه

با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید
عکس کاردستی آدم آهنی با در نوشابه

 

با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید
عکس کاردستی جغد با در نوشابه

 

با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید
عکس ساخت رومیزی با در نوشابه

 

با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید

عکس ساخت وسیله تزئینی با در نوشابه

 

با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید
عکس ساخت مار تزئینی با در نوشابه

 

با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید
عکس ساخت گل تزئینی با در نوشابه

 

با در نوشابه های دور ریختنی کاردستی های زیبا بسازید
 موتور سیکلت با در نوشابه


ستاره
Logo