آموزش شنای پروانه؛ نکات و تکنیک‌ها

شنای پروانه از دشوارترین و زیباترین انواع شنا به شمار می‌ آید. حرکت پاها در شنای پروانه مانند حرکت دلفین در آب است. در شنای پروانه دست ها باهم و پاها نیز باهم حرکت می کنند. یادگیری این شنا برای افراد مبتدی کمی دشوار است. در ادامه، با روش انجام آن بهتر آشنا می شویم.

آموزش تصویری شنای پروانه
از نظر بسیاری از شناگران، شنای پروانه از چالش برانگیزترین و انرژی خواه ترین نوع شنا در رقابت های حرفه ای است. یادگیری دشوار آن شهرت زیادی کسب کرده است. شناگر در حین این نوع شنا سریعا خسته می شود، بنابراین باید آمادگی جسمی فرد بالا باشد. شناگران حرفه ای رقابت های المپیک و جهان قدرت بدنی زیادی دارند. هر کس که مسافت کوتاهی از این شنا را انجام داده باشد، براحتی این نکته را درک کرده است که حرکات شنای پروانه به قدرت و هماهنگی نیرو نیازمند است. 

 

حالت بدن در شنای پروانه

بدن شما باید توسط فرق سر به سمت جلو رهبری شود. در این حین، شانه ها و مفاصل ران و باسن باید افقی باشند. در شنای پروانه باید سعی کنید تا جایی که ممکن است بدن را به سطح آب نزدیک کنید. حالت بدن در شنای پروانه شباهت زیادی به کرال سینه دارد، اما در این شنا حرکت دست ها و پاها هر دو باهم انجام می شود. در این شنا با پایین بردن محسوس سر، بالا کشیدن پاها و ایجاد یک موج در بدن شناگر به سمت جلو رانده می شود. در این شنا حرکت همزمان و مجزای پاها و دستها یک مزیت محسوب می شود.

آموزش شنای پروانه
تکنیک دستها در شنای پروانه

 • دست ها باید در جلوی بدن و بر روی سطح آب کشیده شوند. سپس با استفاده از انگشتان شست شکافی در آب ایجاد کرده، و دست های خود را وارد آب کنید. دست ها باید هم عرض شانه ها از یکدیگر فاضله داشته باشند. ارنج دست ها کمی خمیده است.
 • دست ها سپس به سمت پایین و بیرون حرکت می کنند تا یک شکل Y در جلوی بدن ایجاد کنند.
 • در آخر، دست ها باید به سمت عقب و بالا چرخش داشته باشند.
 • قدرت دست ها در این شنا اهمیت خاصی دارد، چراکه باید پس از عقب بردن دست دوباره آنرا بر روی آب بیاندازید. بنابراین تا جایی که می توانید نزدیک به سطح آب شنا کنید.

تکنیک ضربه زنی پا

 • حرکت پاها در شنای پروانه از مفاصل ران و باسن می آید. پاشنه و کف پاها باید سطح آب را از زیر بشکنند، این در صورتی است که با خم بودن زانوها بر آب ضربه وارد می شود.
 • با استفاده از پاها ضربات قدرت مندی به سمت پایین وارد کنید، سپس بدن را به سمت جلو برانید. در شنای پروانه تا جایی که می توانید پاها را نزدیک به یکدیگر نگه دارید.
 • ضربه پا باید با وارد شدن دست ها به آب و بیرون رفتن آنها همزمان باشد.
 • باید با هر 2 بار ضربه زدن یک چرخش کامل دست داشته باشید – 1 ضربه حین جلو راندن دست ها بر روی آب و 1 ضربه زمانی که دست ها به آب وارد می شوند.

 

بنر-هومکا-ستاره

تنفس

 • معمول ترین تنفس در شنای پروانه، تنفس رو به جلو است.
 • درست همانند شنای قورباغه، شانه ها باید سر را به بیرون از آب هدایت کنند. همزمان با حرکت موجی بدن، بالاتنه باید به صورت طبیعی بالا بیاید.
 • پس از خارج شدن سر از آب، سریعا هوای تازه را به داخل شش ها وارد کنید.
 • بعد از نفس گیری، سر خود را سریعا به زیر آب آورده، و درون آب بازدم انجام دهید و هوا را از شش ها خارج کنید. دقت کنید که سر قبل از دست ها باید وارد آب شود.
 • بازم زمانی انجام می شود که دست ها از آب خارج می شوند، و نفس گیری همزمان با گذاشتن دستها بر روی آب انجام می شود.
 • بعضی از شناگران حرفه ای تنفس به کنار را بیشتر ترجیح می دهند. تکنیک ها همانند موارد گفته شده است، اما تنها تفاوت آن چرخش سر به کنار است. اما بعضی از شناگران با چرخش گردن دچار مشکل می شوند. 

 

برگشت و چرخش در پروانه

برگشت شنای پروانه نیز همانند شنای قورباغه، هر دو دست باید در یک زمان و در یک سطح با دیواره استخر تماس پیدا کنند. توجه داشته باشید که هر دو دست همزمان و در یک دیوار استخر را لمس کرده و شانه ها نیز باید افقی باشند. وقتی که لمس کردن دیوار توسط هر دو دست به طور صحیح صورت گرفت، شناگر براحتی می تواند به روش دلخواه خود شنای خود را ادامه دهد.

منبع: Arenawaterinstinct


ستاره
Logo