تنظیم صحیح ارتفاع زین دوچرخه به روش علمی

مهم ترین عامل ایجاد تناسب در پدال زدن با دوچرخه، تنظیم ارتفاع صحیح زین است. ایجاد تناسب بین دوچرخه و دوچرخه سوار اهمیت زیادی دارد، چراکه موقعیت بدن بر میزان نیروی وارده بر پدال ها و سطح راحتی ورزش تاثیرگذار است.

اندازه گیری ارتفاع صحیح زین دوچرخه

باید به این مسئله توجه کنیم که یک دوچرخه نو تناسب کمی با مشخصات بدن شما دارد، بنابراین قبل از آغاز ورزش باید زمان کوتاهی را برای بهبود این ویژگی اختصاص دهیم. اگر دوچرخه خود را به تازگی خریداری کرده اید، تنظیم ارتفاع زین دوچرخه یکی از اولین مواردی است که باید به آن اهمیت دهید تا از دوچرخه سواری خود بیشترین لذت ممکن را ببرید، و از طرف دیگر ایمنی و سلامت بدن را حفظ کنید. متدهای متنوعی برای تنظیم ارتفاع زین دوچرخه وجود دارد، اما در این مقاله با روش علمی % 109 آشنا می شوید.

تنظیم ارتفاع زین دوچرخه با روش 109%

این روش مناسب ترین و دقیق ترین ارتفاع زین را برای شما مشخص می کند. روش %109 مبنای علمی دقیق و حساب شده ای دارد. در این مقاله علم این روش را توضیح نمی دهیم،‌ فقط این را بدانید که متد %109 دقیق ترین ارتفاع زین را به شما می دهد. 
قدم اول: در کنار یک دیوار بایستید و یک کتاب ضخیم را بین پاهای خود قرار دهید، بالاترین نقطه کتاب را بر روی دیوار علامت بزنید. در این روش کتاب را تا جایی که ممکن است به سمت بالا بیاورید، اما مطمئن شوید که صاف و قائم باشد.

اندازه گیری ارتفاع صحیح زین دوچرخه
قدم دوم: فاصله بین نقطه علامت زده شده تا سطح زمین را با متر اندازه بگیرید.

اندازه گیری ارتفاع صحیح زین دوچرخه
قدم سوم: ارتفاع ایده ال و مناسب زین دوچرخه از طریق ضرب این فاصله در 1.09 بدست می آید.

اندازه گیری ارتفاع صحیح زین دوچرخه
نتیجه: ارتفاع مناسب زین دوچرخه فاصله بین محور میانی پدال و سطح بالای زین است.

اندازه گیری ارتفاع صحیح زین دوچرخه
منبع: Mantel

به این مقاله امتیاز دهید

ستاره
Logo