پست انتقادی امیر نوری به گرانی بنزین

امیر نوری متولد سال 65 در تهران، بازیگر است. وی از سال 72 و زمانی که نه ساله بود بازیگر شد اما بینندگان تلویزیونی با او در سال 80 و سریال یادداشت‌های کودکی و پس از آن در بدون شرح آشنا شدند. او در اینستاگرام خود، پستی منتقدانه به گران شدن بنزین منتشر کرد.

امیر جان با همین فرمونی که داریم میریم، این دولت قابلیت اینو داره که دو سه هزار سال عمر کنه، به صد سالش گیر نده!
پست انتقادی امیر نوری به گرانی بنزین
امیر نوری نوشته:
«سلام
قراره بنزین بشه ۱۵۰۰ قرار بود تا ۱۴۰۰ با اقای روحانی باشه تکلیف ۱۰۰ تومن دیگه اش و روشن کنید بدونیم ۱۰۰ تومن دیگه اش با کیه»

ستاره
Logo