تزیین پفیلا، آجیل و خشکبار مخصوص شب یلدا

رسم است که در سفره یلدا تنقلاتی مثل آجیل، خشکبار، تخمه و شکوفه یا پفیلا قرار می دهند. در اینجا مدل های زیبایی و متنوع از تزئین پفیلا و آجیل و خشکبار برای شب یلدا وجود دارد.

طبقه بندی:

ستاره | سرویس خانه داری – ستاره تصمیم دارد مدل های جدید و متنوعی از تزئینات تنقلات شب یلدا از جمله پفیلا، آجیل و خشکبار مخصوص را به شما ارائه دهد که روش تزیئن این مدل ها در عین زیبایی بسیار ساده است و با کمی دقت در آنها، شما هم می توانید به زیبایی تنقلات خود را تزئین کنید.

مدل های تزئین پفیلا برای شب یلدا

عکس تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل آدم برفی   
تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل آدم برفی

عکس تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل درخت  
تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل درخت

عکس تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل آدم برفی  
تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل آدم برفی

عکس تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل لیوانی  
تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل لیوانی

عکس تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل آدم برفی مدل   
تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل آدم برفی

عکس تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل گل  
تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل گل

عکس تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل آدم برفی  
تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل آدم برفی

عکس تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل مدل آدم برفی بزرگ و کوچک  
تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل آدم برفی بزرگ و کوچک

عکس تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل لیوانی  
تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل لیوانی

عکس تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل کلبه  
تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل کلبه

عکس تزئین پفیلا شب یلدا مدل آدم برفی   
 عکس تزئین پفیلا شب یلدا مدل آدم برفی

عکس تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل دست  
تزئین پفیلا برای شب یلدا مدل دست

برای شب یلدای 96 ایده های زیبا و جدید را از منوی ستاره برای شب یلدا بگیرید


مدل های تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا

عکس تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل   
  تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل گل

عکس تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل آدمکی   
 تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل  آدمکی

عکس تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل گل صد برگ   
 تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل گل صد برگ

عکس تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل سنتی   
 تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل سنتی

عکس تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل   

عکس تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل دسته گل   
 تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل دسته گل

عکس تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل کاسه ای   
 تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل  کاسه ای

عکس تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل چند رنگ   
 تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل چند رنگ
عکس تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل   
عکس تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل دسته  گل آفتابگردان   
 تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل دسته  گل آفتابگردان

عکس تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل گلی   
 تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل گلی

عکس تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل مربعی   
 تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل مربعی

عکس تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل کادویی   
 تزئین آجیل و خشکبار برای شب یلدا مدل کادویی

برای تزیین سفره شب چله (یلدا) و میوه آرایی هرچه زیبا تر آن می توانید از ستاره کمک بگیرید.

 

ستاره
Logo