خاطره بازی معصومه کریمی با “زیر آسمان شهر”

معصومه کریمی متولد 1353 در تهران، بازیگر است. بازی در سریال زیر آسمان شهر در سال 1380 در نقش سارا باردیگر وی را بر سر زبان‌ها انداخت تا جایی که اغلب مردم بعد از گذشت چندین سال هنوز وی را با نام سارا بیاد می‌آورند. او در استوری اینستاگرام خود از زیر آسمان شهر یاد کرد.

ستاره
Logo