صابر ابر و ناچاری!

صابر ابر متولد سال 63 در تهران، بازیگر است. وی به خاطر بازی در فیلم درباره الی نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در 27 امین جشنواره فیلم فجر و به خاطر بازی در فیلم دایره زنگی نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد در 26 امین جشنواره فیلم فجر شد. او در پست اخیرش در اینستاگرام در مورد چاره ناچاری‌ها نوشته است!

در راستای کپشن پست صابر ابر، با تبدیل “ناچار” به “آچار” کارایی جمله رو در عمل ثابت کردیم!

“بی آچار می‌شویم، خیلی وقت‌ها.
آچار 10
آچار 12
آچار 16
آچار…
چه خوب که تو هستی، آچار فرانسه”!
صابر ابر و ناچاری!
صابر ابر نوشته:
«ناچار می شویم ، خیلی وقت ها.
ناچار تنها
ناچار عاشق
ناچار غمبار
ناچار …
چه خوب که تو هستی، چاره تویی.»

ستاره
Logo