ساخت آویزهای تزئینی شیک با وسایل مختلف

با وسایل دور ریختنی کارهای زیادی می توان انجام داد. ما در اینجا استفاده از این وسایل برای ساخت آویزهای زیبای تزئینی را به تصویر کشیده ایم، که ایده هایی جذاب برای شروع کار شما باشد.

ستاره نمونه هایی زیبا از آویزهایی را جمع آوری کرده است که با وسایل دور ریختنی مثل کلیدهای قدیمی، درب نوشابه، مهره های اضافی لباس ها و … با کمترین تجهیزات ساخته شده اند.

 

1. آویزهای تزئینی ساخته شده از کلیدهای قدیمی

عکس آویزهای تزئینی ساخته شده از کلیدهای قدیمی
آویز کلید و مهره

 

عکس آویزهای تزئینی ساخته شده از نگین و کلیدهای قدیمی

آویز تزئینی ساخته شده از نگین و کلیدهای قدیمی

 

عکس آویز تزئینی ساخته شده از نگین و کلیدهای قدیمی
عکس آویز تزئینی ساخته شده از نگین و کلیدهای قدیمی

 

عکس آویز تزئینی ساخته شده از مروارید و کلیدهای قدیمی
عکس آویز تزئینی ساخته شده از مروارید و کلیدهای قدیمی

 


2. آویزهای تزئینی ساخته شده از مهره های لباس و گردنبند

عکس آویز مهره ای

 

عکس آویز تزئینی ساخته شده از مهره های لباس و گردنبند
 آویز ساخته شده از مهره و سنگ تزئینی

 

عکس آویز تزئینی ساخته شده از مهره های مختلف
عکس آویز تزئینی ساخته شده از مهره های مختلف 

 


3. آویزهای تزئینی ساخته شده از وسایل آشپرخانه

عکس آویز تزئینی ساخته شده از وسایل اشپزخانه
عکس آویز تزئینی ساخته شده از وسایل اشپزخانه 

 

عکس آویزهای تزئینی ساخته شده از قوری و بشقاب
عکس آویزهای تزئینی ساخته شده از قوری و بشقاب

 

عکس آویزهای تزئینی ساخته شده از قوری و فنجون
عکس آویزهای تزئینی ساخته شده از قوری و فنجون

 

 

 


4. آویزهای تزئینی ساخته شده از بطری های شیشه ای

عکس آویز تزئینی ساخته شده از بطری شیشه ای
عکس آویز تزئینی ساخته شده از بطری شیشه ای

 

عکس آویز تزئینی ساخته شده از بطری شیشه ای

 

عکس آویز تزئینی ساخته شده از بطری شیشه ای نقاشی شده
آویز تزئینی ساخته شده از بطری شیشه ای نقاشی شده

 

عکس جاشمعی آویز تزئینی ساخته شده از بطری شیشه ای
جاشمعی آویز تزئینی ساخته شده از بطری شیشه ای

 

عکس آویز تزئینی ساخته شده از بطری شیشه ای کوچک
آویز تزئینی ساخته شده از بطری شیشه ای کوچک

 

عکس آویز تزئینی ساخته شده از بطری شیشه ای

 

عکس آویز لامپی ساخته شده از بطری شیشه ای
آویز لامپی ساخته شده از بطری شیشه ای 

 

 

 


5. آویزهای تزئینی ساخته شده از وسایل مختلف

عکس آویزهای تزئینی ساخته شده از سی دی و مهره
 آویزهای تزئینی ساخته شده از سی دی و مهره

 

عکس آویزهای تزئینی ساخته شده از در نوشابه
عکس آویزهای تزئینی ساخته شده از در نوشابه

 

عکس آویزهای تزئینی ساخته شده از در نوشابه  و صدف
عکس آویزهای تزئینی ساخته شده از در نوشابه  و صدف

 

عکس آویزهای تزئینی ساخته شده از دکمه
آویزهای تزئینی ساخته شده از دکمه

 

عکس آویزهای تزئینی ساخته شده از صدف
عکس آویزهای تزئینی ساخته شده از صدف

 

 

 

 

طبقه بندی:


ستاره
Logo