با طبیعت اطراف خود وسایل تزئینی زیبا بسازید

آیا به این فکر کرده اید که با سنگ، صدف، تکه های چوب کوچک و بزرگ و حتی میوه های کاج و درختان دیگر چه کارهایی می توان کرد؟ در اینجا وسایل زیبایی که با استفاده از اشیا موجود در طبیعت ساخته شده اند را به تصویر می کشیم.

ستاره | سرویس خانه داری – طبیعت اطراف ما بسیار بخشنده است و ما می توانیم از هر چیزی که در آن وجود دارد استفاده کنیم حتی تکه چوب ها، سنگ ها و میوه های غیر قابل خوردن درختان.

ما نمونه از وسایل تزئینی که خلاقانه با استفاده از طبیعت ساخته شده اند را در ستاره برای شما به نمایش می گذاریم.

 

وسایل تزئینی ساخته شده از سنگ

 

عکس وسایل تزئینی ساخته شده از سنگ
عکس خانه تزئینی ساخته شده از سنگ

 

عکس جامدادی ساخته شده از سنگ
عکس جامدادی ساخته شده از سنگ

 

عکس تاقچه تزئینی ساخته شده از سنگ
عکس تاقچه تزئینی ساخته شده از سنگ

 

وسایل تزئینی ساخته شده از شاخه و تنه درخت

 

عکس درخت تزئینی ساخته شده از شاخه و تنه درخت
عکس درخت تزئینی ساخته شده از شاخه درخت

 

عکس چراغ خواب تزئینی ساخته شده از شاخه و تنه درخت
عکس چراغ خواب تزئینی ساخته شده از تنه درخت

 

عکس گلدان تزئینی ساخته شده از شاخه و تنه درخت
عکس گلدان تزئینی ساخته شده از شاخه درخت

 

عکس قاب تزئینی ساخته شده از شاخه و تنه درخت

عکس قاب تزئینی ساخته شده از شاخه درخت

 

عکس قاب تزئینی ساخته شده از شاخه و تنه درخت

عکس قاب تزئینی ساخته شده از شاخه و تنه درخت

 

عکس جاشمعی تزئینی ساخته شده از شاخه و تنه درخت

عکس جاشمعی تزئینی ساخته شده از شاخه و تنه درخت

 

عکس سبد تزئینی ساخته شده از شاخه و تنه درخت

عکس سبد تزئینی ساخته شده از شاخه درخت

 

وسایل تزئینی صدفی

 

عکس وسایل تزئینی صدفی

عکس وسایل تزئینی صدفی

 

عکس دفترچه تزئینی صدفی

عکس دفترچه تزئینی صدفی

 

عکس جاشمعی تزئینی صدفی

عکس جاشمعی تزئینی صدفی

 

عکس ریسه تزئینی صدفی

عکس ریسه تزئینی صدفی

 

عکس صدف تزئینی جاشمعی

عکس صدف تزئینی جاشمعی

 

عکس صدف تزئینی

عکس صدف تزئینی حروف

 

عکس گل تزئینی با صدف

عکس گل تزئینی با صدف

 

وسایل تزئینی با استفاده از میوه های درختان

 

عکس وسایل تزئینی با استفاده از میوه های درختان
عکس وسایل تزئینی با استفاده از گردو و فندوق

 

عکس کاج تزئینی
عکس کاج تزئینی

 

عکس وسایل تزئینی با استفاده از فندوق
عکس وسایل تزئینی با استفاده از فندوق

 

مطالب پبشنهادی:


ستاره
Logo