پست آشپزی- معنایی مریم کاویانی!

مریم کاویانی متولد سال 49 در اهواز و بازیگر سینما و تلویزیون است. او خواهرزاده شاعر معاصر مهدی اخوان ثالث است. شغل اصلی او پرستاری بوده و در سال 1381 بازیگری را آغاز کرد. وی در استوری اینستاگرام خود مطلبی در مورد لزوم تغییر در انسان ها منتشر کرد.

ستاره
Logo