فوری: آمریکا لغو تحریم های ذیل برجام را پذیرفت

سخنگوی وزارت خارجه گفت: آمریکا لغو تحریم های ذیل برجام را پذیرفت

آمریکا لغو تحریم های ذیل برجام را پذیرفت

ستاره | سرویس اخبار – خطیب زاده در نشست خبری گفت: ایالات متحده در چارچوب تعهداتش، بخش عمده ای از آنچه را باید انجام دهد و ما قطعا لازم و ضروری می دانیم، تا امروز پذیرفته است.

 

آمریکا لغو تحریم های ذیل برجام را پذیرفت

خطیب زاده: آمریکا لغو تحریم های ذیل برجام را پذیرفت

بنر-هومکا-ستاره

 

آن بخشی را هم که قبول نکرده، ما اعلام کردیم همه مواردی که در لیست جمهوری اسلامی ایران است تحریم هایی است که برای از بین بردن برجام و محروم ساختن ایران از مزایای این توافق بوده است. لذا فارغ از اینکه تحریم ها بخشی، گروهی یا هر عنوان دیگر باشد، نظر ما قطعی گفته شده و با جدیت آن را پیگیری می کنیم.

 

منبع: نامه نیوز


ستاره
Logo