برجستگی گنبد پیامبر (ص): از شایعه تا واقعیت

بر روی گنبد پیامبر (ص) یک برجستگی وجود دارد که در اصل دریچه ای رو به آسمان می باشد. در زمان های قحطی این دریچه را باز می کردند تا باران رحمت خداوند بر مردم نازل شود.

برجستگی گنبد پیامبر

ستاره | سرویس مذهبی – وقتی که با گنبد سبز مرقد پیامبر (ص) نگاه می کنیم متوجه وجود یک برجستگی گنبد پیامبر می شویم. درباره این برجستگی که شکل خاصی هم دارد داستان هایی ورد زبان مردم شده است که بیشتر به شایعه شباهت دارد. ستاره اصل ماجرای این برجستگی و شایعاتی که پیرامون آن درست شده را برای شما بازگو می کند.

عکس گنبد پیامبر (ص)

 

واقعیت در مورد برجستگی گنبد پیامبر (ص)

برجستگی روی گنبد پیامبر اکرم (ص) در واقع دریچه ای است که بعد از رحلت پیامبر هرگاه شهر مدینه دچار خشکسالی می شد آن را باز می کردند و به برکت وجود قبر آن حضرت (ص) خشکسالی از بین می رفت.

اولین بار عایشه، همسر پیامبر این کار را کرد و وقتی که مردم در زمان عثمان از قحطی و خشکسالی نزد او آمدند دستور داد که از بالای قبر پیامبر (ص) دریچه ای به سوی آسمان باز کنند. بعدها باز کردن این دریچه به یکی از سنت های مردم مدینه تبدیل شد و این سنت تا قرن نهم ادامه داشت.

 

شایعه اصلی در مورد برجستگی گنبد پیامبر (ص)

داستان دروغی که در مورد این برجستگی ساخته اند از این قرار است که فردی وهابی قصد انهدام مرقد پیامبر (ص) را داشته ولی به اذن خدا وقتی بر روی گنبد رفته صاعقه ای او را نابود کرده است و جسدش به گنبد چسبیده است. وهابیون که دیدند نمی توانند جسد را پایین بیاورندروی آن را پوشانده اند. این داستان کاملا ساختگی است و به نظر می رسد وهابیون برای توجیه تخریب حرم های واقع شده در قبرستان بقیع این داستان را ساخته اند تا برای خراب نکردن مرقد پیامبر (ص) بهانه ای داشته باشند.

 

توسل وهابیون به دروغ

وهابیون که اصلا دوست ندارند چیزی به اسم توسل و کرامت در عقاید مسلمانان جایی داشته باشد برای اینکه توجیهی در مورد وجود این دریچه داشته باشند گاهی عنوان می کنند که این دریچه برای مواقع اضطراری در روی گنبد ایجاد شده است.


ستاره
Logo