پست جورابی حامد بهداد!

حامد تفنگساز صابری بهداد متولد سال 52 در مشهد، بازیگر سینمای ایران است. او در استوری اینستاگرام خود مطلبی را در مورد مسافری در هند منتشر کرد.

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo