خوشحالی الهه حصاری!

الهه حصاری متولد سال 69 در تهران، بازیگر است. وی در پست اخیر خود در اینستاگرام عکسی از خودش منتشر کرده و برای همگان آرزوی خوب کرده است.

ستاره
Logo