روایت کمند امیرسلیمانی از نابودی روح و روان

کمند امیرسلیمانی متولد سال 1352 در تهران، بازیگر است. وی در پست اخیر خود در اینستاگرام از عواملی نوشته که روح و روان را نابود می کنند.

این 14 موردی که کمند امیرسلیمانی عنوان کرده که موجب نابودی روح و روان می شن فکر کنم توی زندگی خیلی از ماها نهادینه شده باشه اصلا یا بهتره بگم جزوی از زندگیمون شده. رها کردن یک سری از این موارد هم کار راحتی نیست مثلا مورد هفتم که اصلا لغوش پس از حادث شدنش پیشنهاد نمیشه و گاها تبعات بدتری داره! یک سری از موارد هم زنجیروار به دنبال هم میان. مثلا اگه شما مورد هفت رو از روی اشتباه  انجام داده باشین به دنبالش می تونه موارد پنج، شش، هشت، یازده و سیزده هم بیاد. با این حساب بنظر میاد اضمحلال تدریجی روح و روان راحت تره تا ریشه کن کردن همه این موارد!

عکس کمند امیرسلیمانی
کمند امیرسلیمانی نوشته:
«قدم به قدم به نابودی روح و روان خودتان نزدیک میشوید 
1-وقتی نمی‌بخشید 
2-وقتی به کاری که دوست ندارید ادامه می‌دهید
3-وقتی وقتتان را تلف می‌کنید 
4-وقتی از خودتان مراقبت نمی‌کنید 
5-وقتی از همه چیز شکایت می‌کنید 
6-وقتی با پشیمانی و افسوس زندگی می‌کنید
7-وقتی شریک نادرستی برای زندگی‌تان انتخاب می کنید
8-وقتی خودتان را با دیگران مقایسه می‌کنید 
9-وقتی فکر می‌کنید پول برایتان خوشبختی می‌آورد
10-وقتی شکرگزار و قدرشناس نیستید 
11-وقتی در روابط اشتباه می‌مانید
12-وقتی بدبین و منفی‌گرا هستید
13-وقتی با یك دروغ زندگى مى كنید 
14-وقتى در مورد همه چیز نگرانید»

ستاره
Logo