مرجانه گلچین از زنان کُرد نوشت

مرجانه دلدار گلچین متولد سال 1347 در تهران، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون است. او در صفحه خود در فضای مجازی پستی در ارتباط با زنان کُرد منتشر کرد.

به این امید که سایه شوم غم و مصیبت از سر زنان و مردان غیور کُرد کم بشه و به زودی رنگ آسایش و آرامشو ببینن.
مرجانه گلچین از زنان کُرد نوشت
مرجانه گلچین نوشته:
«دوباره ميسازمت وطن ، اگر چه با خشت جان خويش، ستون به سقف تو ميزنم ، اگر چه با استخوان خويش  (زنده ياد سيمين بهبهاني) هیچ اتفاقی نمی‌تواند غرور شیرزنان کرد را بشکند؛ نه زلزله هفت ریشتری، نه خانه ویران و نه مرگ عزیزان.
زن کردی که به تنهایی تیر را به کول گرفته بود؛ یکی از قاب های ماندگار. درود بر غيرت هموطنان عزيز ايراني از سراسر كشور،مهربانان نوع دوست از اقساء نقاط دنيا، و هـر انكس كه انسان بود و دلش از غم همنوعش به خود لرزيد سپاس از مهـرباني هـاي بي مانندتان دركما وساندت به اين غمنامه خشم طبيعت عذر تقصير اگر در اين روزها به علت مناسب نبودن حال و أحوالم در گذاشتن پست هـای مربوط به اين حادثه دلخراش همراهتان نبودم . خداي بزرگ رفتگانتان را رحمت و به بازماندگانتان صبر دهد.»

ستاره
Logo