آموزش بافت مدل قطره و مدل کشباف توری

این دو مدل جذاب معمولا برای پیراهن و یا مانتو بافتنی خانم ها به کار می رود زیرا بافتی ظریف و زیبا دارد و بافتنی شما را چشم نواز می کند.

ستاره | سرویس خانه داری –  در این آموزش مدل های قطره ای و کشباف توری را به طور کامل برای شما توضیح می‌دهیم با ما همراه باشید.

 

۱- بافت مدل قطره ای

 

عکس بافت مدل قطره ای

 

این مدل را با ۲۹ دانه بافته شده است.
رج ۱:
همه دانه ها از زیر بافته می شوند.

 

رج ۲:

همه دانه ها از رو بافته می شوند.

 

رج ۳:
۲ دانه زیر، ۱ دانه رو، ۵ دانه زیر، ۱ دانه رو، ۵ دانه زیر، ۱ دانه رو، ۵ دانه زیر، ۱ دانه رو، ۵ دانه زیر، ۱ دانه رو، ۲ دانه زیر .

 

رج ۴:
۲ دانه رو، ۱ دانه زیر، ۵ دانه رو، ۱ دانه زیر، تا انتهای رج به همین ترتیب بافته شود.

 

رج ۵:

تکرار رج سوم می باشد.

 

رج ۶:

تکرار رج چهارم می باشد.

 

رج ۷:

تکرار رج سوم می باشد.

 

رج ۸:
۲ دانه رو، میل را در اولین دانه ای که از زیر بافتیم برده و یک دانه در می آوریم ( مثل عکس ) به ترتیب همین کار را در 2، 3، 4 و 5 دانه بعد هم انجام داده و این ۵ دانه را روی میل انداخته و ۶ دانه را با هم یکی می کنیم، این کار را تا انتهای رج انجام می دهیم .

 

رج ۹:
۵ دانه زیر، ۱ دانه رو، ۵ دانه زیر، ۱ دانه رو، ۵ دانه زیر، ۱ دانه رو، ۵ دانه زیر، ۱ دانه رو، ۵ دانه زیر .

 

رج ۱۰:
۵ دانه رو، ۱ دانه زیر، ۵ دانه رو، ۱ دانه زیر، تا انتهای رج به همین ترتیب بافته شود.

 

رج ۱۱:

تکرار رج نهم می باشد.

 

رج ۱۲:

تکرار رج دهم می باشد.

 

رج ۱۳:

تکرار رج نهم می باشد.

 

رج ۱۴:
۵ دانه رو، کاری که در رج 8 انجام دادیم را اینجا تکرار می کنیم و تا انتهای رج به همین شکل ادامه می دهیم.

 

عکس بافت مدل قطره ای

 

رج سوم تا چهاردهم تا انتهای بافت تکرار می شود که به این ترتیب جای قطره ها عوض می شود.

 

۲- بافت مدل کشباف توری

 

عکس بافت مدل کشباف توری

 

رج ۱:

1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، یک دانه زیر، 5 دانه رو

رج ۲:

ژته را رها می کنیم، 1 دانه رو می بافیم، ژته را رها می کنیم، 1 دانه رو می بافیم، ژته را رها می کنیم، 1 دانه رو می بافیم، ژته را رها می کنیم، یکی از رو می بافیم، 5 دانه زیر.

سپس این دو رج را 4 بار تا رج 8 تکرار می کنیم.

رج ۹:

 1 دانه رو، 1 ژته، 1 دانه رو، 1 ژته، 1 دانه رو، 1 ژته، 1 دانه رو، 1 ژته، 1 دانه رو، 5 دانه زیر

رج ۱۰:

ژته را رها می کنیم، 1 دانه زیر می بافیم، ژته را رها می کنیم، 1 دانه زیر می بافیم، ژته را رها می کنیم، 1 دانه زیر می بافیم، ژته را رها می کنیم، 1 دانه زیر می بافیم، ، 5 دانه رو.  و به همین ترتیب ادامه می دهیم تا بافت تمام شود.

 
در آخر پیشنهاد می دهیم مطالب زیر را نیز ببینید:


ستاره
Logo