عباس غزالی و گمشده ها!

عباس غزالی متولد سال 63 در تهران و بازیگر است. وی اخیرا پستی را در اینستاگرام خود منتشر کرده که در آن به جریان دار بودن زندگی بدون وجود برخی چیزها اشاره کرده است!

نتونستم ارتباطی بین عکس و متنی که عباس غزالی منتشر کرده پیدا کنم جز اینکه که بگم احتمالا اون لامپه که اون وسط آویزونه رو توی خونه تکونیشون پیدا کرده. متن پست هم منو یاد شعری انداخت که می گفت: «با تو میشه زندگی، زندگی نمیشه کرد»!
عباس غزالی و گمشده ها!
عباس غزالی نوشته:
«وقتی خانه تکانی می کنی ، چیزهایی پیدا می شوند که 
مدتی برای پیدا کردنشان زمین و زمان را بهم ریخته ای و از نبودنشان اعصابت خط خطی بود…
امروز که آن گمشده ها را میبینی، 
میبینی که زندگی بدون آنها هم جریان خود را داشته
دنیا هم همینطور است…
امروز هستیم، فردا نه…
در نبودمان جایگزینهایی هستند که دنیا از حرکت نایستد…
خانه تکانی این مزیت را دارد که به ما یاد می دهد که هیچ تقدیری فاجعه نیست باور کنید…»

ستاره
Logo