پست وطن پرستانه پرستو صالحی

پرستو صالحی با نام اصلی الهام صالحی سیاوشانی متولد سال 56 در تهران، بازیگر است. او پستی را در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی منتشر کرده که در آن از ایران و ایرانی تقدیر کرده است.

پرستو صالحی در این پست، روی سخنش بیشتر با کسایی بوده که در مورد ایرانی ها حرفای نادرستی می زنن. لازمه خدمت خانم صالحی عرض کنم که کسی اگه گفته ایرانی ها اِل ایرانی ها بِل مطمئن باشین که ایرانی نبوده، ایرانی نما بوده!
پست وطن پرستانه پرستو صالحی

ستاره
Logo