اصول فاصله کاشت درخت میوه چیست؟

فاصله کاشت درختان میوه با یکدیگر به نوع درخت، رقم پایه و پیوندک، اقلیم منطقه، درجه حرارت، توپوگرافی زمین و ... بستگی دارد.

ستاره | سرویس گیاهان و حیوانات – فاصله کاشت درخت میوه موضوعی است که در باغبانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به ویژه رعایت فاصله صحیح بین درختان جزو اولین قدمها برای رسیدن به محصول بهتر از نظر کمی و کیفی است. فاصله کاشت درخت بسته به نوع درخت متفاوت است و در بین یک گونه درخت نیز این فاصله به رقم پایه و پیوندک مربوط میباشد. همچنین اقلیم منطقه، توپوگرافی زمین (میزان شیب) و … نیز در این میان حائز اهمیت است.

 

فاصله کاشت درخت میوه

 

از آنجایی که هدف اصلی همه باغداران رسیدن با عملکرد بالاتر محصول در واحد سطح کمتر است، لذا تصور بر آن میرود که هرچه فاصله کاشت درختان میوه از یکدیگر کمتر باشد، تعداد درختان در واحد سطح بیشتر شده و به تبع میزان محصول برداشتی افزایش می یابد. بنابراین آگاهی از فاصله صحیح کاشت درختان میوه ضروری است. در ادامه این مطلب اصول تعیین فاصله کاشت درخت و فاصله پیشنهادی برای برخی از درختان میوه رایج در کشور آورده شده است. با ستاره همراه شوید.

 

چرا رعایت فاصله کاشت درخت ضروری است؟

همه درختان به ویژه درختان میوه را می توان خیلی نزدیک به هم و یا خیلی با فاصله زیاد از یکدیگر کاشت که در هر دو حالت مشکلاتی ایجاد میشود. اگر فاصله کاشت درختان کم باشد مثلا در باغات قدیمی، سبب می شود شاخ و برگ درختان در هم نفوذ کنند و در نتیجه سایه روی شاخه های درخت دیگر ایجاد شود و نور به اندازه کافی به تاج درخت نرسد و کیفیت محصول کاهش پیدا کند و ثمرآوری و گل انگیزی (گل انگیزی یعنی تولید جوانه های گل در درختان میوه که افزایش آن با نور است) کم و جوانه های نر درشت فوقانی در تاج درخت ایجاد شود.

لذا بایستی فاصله درختان را طوری تنظیم کرد که حداکثر نور به درخت بتابد تا هیدرات کربن بیشتری در برگ ها ساخته شود و این هیدرات کربن نقش مهمی در تولید میوه دارد. در فاصله زیاد درختان با یکدیگر نیز، تعداد درخت در هکتار کاهش پیدا میکند و عملکرد در واحد سطح کم و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود.

 

بنر-هومکا-ستاره

عوامل موثر بر فاصله کاشت درخت

نوع درخت:

رعایت فاصله صحیح بین درختان بسته به نوع درخت متفاوت است و این موضوع برای درختان میوه نسبت به درختان فضای سبز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در درختان فضای سبز لازم است فاصله کاشت بین درختان با در نظر گرفتن اندازه درخت در حالت بلوغ تعیین شود.

رقم پایه و پیوندک :

در فاصله کاشت درختان میوه اولین مسئله مطرح پایه است. مثلا در پایه بذری سیب فاصله درخت با درخت بعدی 6 × 6 است و خط با خط نیز 6 متر است و در پایه بذری مثل ایستمالینگ 9 که سیب زرد پیوند خورده باشد فاصله درخت 2 متر و فاصله خط به خط را 3 متر در نظر می گیرند.

آب و هوای منطقه:

مثلا در نقاط گرمسیری مانند مناطق مرکزی ایران معمولا فاصله درختان میوه 7×7 ( 205 درخت در هکتار ) تا 9×9 ( 125 درخت در هکتار ) متغیر است . در صورتی که در مناطق نیمه گرمسیری فاصله درختان میتواند 3×3 باشد.

توپوگرافی منطقه:

میزان شیب زمین نیز در تعیین فاصله درختان با یکدیگر موثر است.

 

به طور کلی امروزه و با وجود شیوه های علمی در باغداری نوین، کاربرد روشهای مدرن هرس ، استفاده از درختان پا کوتاه و تقویت زمین باعث میشود تا بتوان از فاصله درختان با یکدیگر تا حد امکان کاست و عملکرد در واحد سطح را افزایش داد. همچنین در این شیوه، درختان گرمای انعکاسی بیشتری دریافت می کنند و خطر سرمازدگی بسیار کم می شود و بازده عملکرد نسبت به میزان سموم آفت کش ، آب و مواد غذایی مصرف شده بیشتر می شود .

منبع: کتاب اصول باغبانی


ستاره
Logo