قاب غم انگیز مریم معصومی

مریم معصومی متولد سال 65 در تهران و بازیگر ایرانی و از سفیران سندروم داون است. وی ضمن انتشار عکسی از زلزله یکشنبه شب غرب کشور با بازماندگان این حادثه ابراز همدردی کرد.

ستاره
Logo