آموزش بافت سارافون دخترانه با میل و قلاب

بافت سارافون دخترانه با استفاده از میل و قلاب امکان پذیر است. در ادامه با آموزش بافت سارافون بافتنی دخترانه بچه گانه در دو طرح یقه هفت (میل) و با گل های رز (قلاب) همراه ما باشید.
بافت سارافون دخترانه

ستاره | سرویس خانه داری – با شروع فصل سرما، بافتنی و قلاب بافی به یکی از سرگرمی‌های جذاب تبدیل می‌شود. گشتن در میان فروشگاه‌های کاموا فروشی، با نخ‌های رنگارنگ و زیبا، ذهن را به سمت لباس‌هایی می‌برد که می‌توان با آن‌ها بافت و از پوشیدنشان لذت برد. در این میان بافتن لباس برای کودکان به دلیل وجود طرح‌های زیبا و صرف زمان کمتر، مشتاقان بیشتری دارد. از این رو، آموزش بافت سارافون دخترانه با میل و قلاب را برایتان آورده ایم.

مهارت های لازم برای بافت سارافون

 • ژته: یک دانه اضافه کردن طوری که یک سوراخ ایجاد شود.
 • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
 • کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
 • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو

وسایل لازم برای بافت سارافون

 • کاموا متوسط
 • میل شماره 3.5 یا 4
 • ربان یا بندینک تزئینی

 

آموزش بافت سارافون دخترانه یقه هفت

عکس سارافون بافتنی دخترانه
 

برای بافت این مدل سارافون ابتدا به اندازه گشادی پایین سارافون دانه سر اندازید.

رج 1:
1 دانه زیر، ۵ دانه رو، تا اخررج به همین ترتیب ببافید.
رج های پشت بافت:
دانه ها را به همان شکلی که دیده می شوند ببافید، یعنی دانه های زیر، به زیر بافته می شوند و دانه های رو به رو بافته می شوند.
رج بعد:
دانه زیر را به زیرببافید، 2 دانه رو، داخل دانه سوم ۶ دانه بگیرید یعنی یکی بافته، یک ژته، یک دانه زیر، یک ژته، یک دانه زیر، یک ژته و 2 دانه بعدی به رو، تا اخر رج به همین شکل ادامه دهید.
رج های بعد:
حال ۴ رج ساده ببافید، یعنی دانه های رو به رو بافته بشوند و دانه های زیر به زیر، و ۶ دانه ای که از داخل یک دانه در آوردیم ساده بافته می شوند.
رج بعد:
در رج ۵ یک دانه زیر، دو دانه رو، ۶ تا یکی، 2 دانه رو، 1 دانه زیر، تا اخررج به همین شکل بافت را ادامه دهید.
رج بعد:
روی یک دانه ای که به زیر بافته شده ۶ دانه درمی آوریم سپس 2 دانه رو، یک دانه زیر، دو دانه رو می بافیم. یعنی جای گل را عوض می کنیم و مثل رج های قبلی می بافیم تا جایی که 3 تا گل روی کار داشته باشیم.
بعد از 3 تا گل برای داشتن این خط ها روی کار ۵ دانه رو، 1 دانه زیرمی بافیم، دقت کنید که خط ها به طورمنظم کنارهم قراربگیرند.

 

ادامه بافت
برای این که دامن لباس حالت فون بگیرد از اینجای کار به بعد هر ۵ الی ۶ رج از دو طرف کار یک دانه کم کنید تا جایی که دور کمر لباس با دور کمر فرد برابر بشود. سپس بافت را به صورت ساده ادامه بدهید تا به زیر بغل برسید.

حال به ترتیب ۴،۳،۲ از دو طرف بافت درهر رج کم کنید. یعنی اول از دو طرف کار ۴ دانه کورکنید. رج بعد ۳ دانه کورکنید و رج بعدی ۲ دانه کورکنید.

 

بافت یقه سارافون

بسته به میزان باز بودن یقه لباس چند رج بعد از کورکردن حلقه لباس دانه ها را تقسیم کنید و از وسط شروع به بافت یقه هفت کنید، به این صورت که ابتدا ۶ دانه اضافه کنید و بعد از بافت ۶ دانه به صورت کشبافت دو تا یکی کنید. این کار را تا جایی که تعداد دانه ها به اندازه سرشانه بشود ادامه بدهید و زمانی که حلقه آستین اندازه شد سرشانه لباس را کور کنید.
بهتر است زمانی که می خواهید سرشانه را کور کنید تعداد دانه ها را سه قسمت کنید و از قسمت حلقه آستین شروع به کور کردن کنید و اول یک سوم از سمت حلقه کورکنید و بقیه دانه ها را ببافید، رج بعدی یک سوم بعدی را کور کنید و بقیه دانه ها را ببافید و در رج بعد بقیه دانه ها را کور کنید.

 

بافت قسمت پشت لباس

به خاطر اینکه یقه لباس هفت است، مانند قسمت جلو بافته می شود فقط جاهایی که در دامن لباس کم می کنید علامت بزنید که درقسمت پشت هم همان جا دانه ها را کم کنید تا دامن لباس نا فرم نشود.

بعد از بافت قسمت پشت سارافون، درزهای دو قسمت لباس را به هم بدوزید و در انتها بندینک یا ربان تزئینی را از بین دانه های بخش کمر رد کنید.

 

آموزش بافت سارافون دخترانه با قلاب

هر آنچه که برای بافتن این سارافون زیبا لازم دارید، در ادامه آمده است:

اندازه سارافون:

 • دور تا دور سینه: ۶۱ – ۵۶ -۵۱ سانتی متر
 • اندازه واقعی تا زیر حلقه آستین: ۶۳ – ۵۷ – ۵۱ سانتی متر
 • قد تا سرشانه: ۵۳ – ۴۸ – ۴۳ سانتی متر
مقیاس:
 • ۲۶ دانه و ۲۶ رج = ۱۰ سانتی متر با قلاب ۳ میلی متری، روی طرح بالا تنه سارافون
 • ۷.۵ طرح و ۱۶ رج = ۱۰ سانتی متر روی بافت ستاره‌ای دامن
مواد مورد نیاز:
 • (۱۱، ۱۰) ۹ کلاف ۲۵ گرمی نخ سفید
 • ۱ کلاف ۲۵ گرمی نخ صورتی
 • قلاب ۳ و ۲.۵ میلی متری
 • ۲ عدد دکمه
نکته: اعداد داخل پرانتز برای اندازه های بزرگتر داده شده اند.

 

آموزش بافت سارافون دخترانه

 

آموزش بافت

قطعه پشت

بالا تنه

با استفاده از قلاب ۳ میلی متری و نخ سفید (۸۴، ۷۶) ۶۸ زنجیره بزنید.
 • رج پایه گذاری (روی کار): ۳ تا زنجیره را جا بگذارید.
  *: ۲ پایه بلند در رنجیره بعد ببافید، یک زنجیره را جا بگذارید.
  * را تکرار کنید و با ۲ پایه بلند در آخرین زنجیره خاتمه دهید، برگردید.

بافت طرح بوته‌ای

 • رج طرح: ۲ تا زنجیره بزنید.
  *: یک پایه بلند را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید.
  سپس * را تا انتها تکرار کنید، برگردید.
  (۴۱، ۳۷) ۳۳ طرح.
 • این رج را (۸، ۶) ۴ بار دیگر تکرار کنید.
 • (۱۰، ۸) ۶ رج در کل.

 

آموزش بافت سارافون دخترانه

حلقه آستین را فرم دهید

 • اولین رج کم کردن: سرتاسر اولین ۴ پایه بلند، بافت نامریی ببافید.
  یک زنجیره بزنید
  { یک پایه بلند را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید} (۳۶، ۳۲) ۲۸ بار
  یک پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، برگردید، ۴ پایه بلند آخر را نبافته باقی بگذارید.
 • دومین رج کم کردن: یک زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند را جا بگذارید.
  *: ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، یک پایه بلند را جا بگذارید.
  سپس * را تکرار کنید و با جا گذاشتن آخرین پایه بلند و بافت یک پایه بلند در یک زنجیره خاتمه دهید، برگردید.
 • سومین رج کم کردن: یک زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند را جا بگذارید.
  *: ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، یک پایه بلند را جا بگذارید.
  سپس * را تکرار کنید و با بافت یک پایه بلند در آخرین پایه بلند خاتمه دهید، برگردید.
  سومین رج کم کردن را (۱۱، ۹) ۷ بار دیگر تکرار کنید. (۲۳، ۲۱) ۱۹ طرح
 • رج بعد: ۲ تا زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند را جا بگذارید.
  *: ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، یک پایه بلند را جا بگذارید.
  سپس * را تکرار کنید، با ۲ پایه بلند در آخرین پایه بلند، خاتمه دهید، برگردید.
 • رج طرح بوته‌ای را تکرار کنید تا اندازه کار به ۵ سانتی متر از آخرین رج فرم دادن برسد، با رج پشت کار خاتمه دهید.

پشت یقه را فرم دهید

اولین سمت

 • اولین رج: ۲ تا زنجیره بزنید.
  { یک پایه بلند را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید} ۶ بار انجام دهید
  یک پایه بلند را جا بگذارید، یک پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، برگردید.
 • دومین رج: یک زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند را جا بگذارید. تا انتها طبق طرح ببافید.
 • سومین رج: دوتا زنجیره بزنید.
  *: یک پایه بلند را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید.
  سپس * را تا آخرین ۲ پایه بلند تکرار کنید، یک پایه بلند را جا بگذارید، یک پایه بلند در آخرین پایه بلند ببافید، برگردید.
 • چهارمین رج: مانند دومین رج ببافید.
 • پنجمین و ششمین رج: مانند سومین و دومین رج ببافید، ۴ طرح.
 • طبق طرح ببافید تا اندازه بالا تنه به (۱۹، ۱۸) ۱۷ سانتی متر در کل برسد. با رج پشت کار خاتمه دهید.

رج جادکمه

 • اولین رج:  ۲ تا زنجیره بزنید، یک پایه بلند را جا بگذارید، ۳ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، ۲ تازنجیره بزنید، ۵ پایه بلند را جا بگذارید، ۳ پایه بلند در آخرین پایه بلند ببافید، برگردید.
 • رج بعد: ۲ تا زنجیره بزنید.
  *: یک دانه را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در دانه بعد ببافید.
  سپس * را تا انتها تکرار کنید و برگردید.
 • آخرین رج: یک زنجیره بزنید. یک پایه بلند را جا بگذارید، یک پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید.
  { یک پایه بلند را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید} ۲ بار انجام دهید.
  یک پایه بلند را جا بگذارید، یک بافت نامریی در پایه بلند بعد ببافید، نخ را قطع کنید.

دومین سمت:
طوری که سمت روی کار به طرف رو باشد، (۱۵، ۱۳) ۱۱ پایه بلند را در مرکز قطعه جلو باقی بگذارید. نخ سفید را به پایه بلند بعدی وصل کنید.

 • اولین رج: یک زنجیره بزنید، یک پایه بلند را جا بگذارید.
  { ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، یک پایه بلند را جا بگذارید} ۵ بار انجام دهید.
  ۲ پایه بلند در آخرین پایه بلند ببافید، برگردید.
 • دومین رج: ۲ تا زنجیره بزنید.
  { یک پایه بلند را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید} ۵ بار انجام دهید.
  یک پایه بلند را جا بگذارید، یک پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، برگردید.
 • سومین رج: یک زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، طبق طرح تا انتها ببافید، برگردید.
 • چهارمین رج: ۲ تا زنجیره بزنید.
  { یک پایه بلند را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید} ۴ بار انجام دهید.
  یک پایه بلند را جا بگذارید، یک پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، برگردید.
 • پنجمین رج: یک زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، طبق طرح تا انتها ببافید، برگردید.
 • ششمین رج: ۲ تا زنجیره بزنید.
  { یک پایه بلند را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید} ۴ بار انجام دهید، برگردید.

در ادامه طبق طرح ببافید تا اندازه بالا تنه به (۱۹، ۱۸) ۱۷ سانتی متر در کل برسد. با رج پشت کار خاتمه دهید.

دامن سارافون

طوری که سمت روی کار به طرف رو باشد، نخ سفید را با استفاده از قلاب ۳ میلی متری در حلقه انتهای اولین زنجیره ساخته شده وصل کنید.

 • رج آماده سازی: در حلقه انتهای زنجیره‌های پایه گذاری کار کنید:
  ۲ تا زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند دوبل در حلقه انتهای این ۲ زنجیره ببافید.
  *: یک زنجیره را جا بگذارید. (یک پایه بلند، ۲ پایه بلند دوبل) در زنجیره بعد ببافید. ۲ تا زنجیره را جا بگذاریدو (یک پایه بلند، ۲ پایه بلند دوبل) در زنجیره بعد ببافید.
  سپس * را تا آخرین (۰، ۲) ۴ دانه تکرار کنید.
  در ادامه
 • فقط برای اولین اندازه:
  *: یک زنجیره را جا بگذارید، (یک پایه بلند، ۲ پایه بلند دوبل) در زنجیره بعد ببافید.
  سپس * را یکبار دیگر تکرار کنید.
  یک پایه بلند در انتهای ۳ زنجیره در ابتدای رج یک بالاتنه ببافید، برگردید.
 • فقط برای دومین اندازه:
  یک زنجیره را جا بگذارید، (یک پایه بلند، ۲ پایه بلند دوبل) در زنجیره بعد ببافید. یک پایه بلند در انتهای ۳ زنجیره در ابتدای رج یک بالاتنه ببافید، برگردید.
 • فقط برای سومین اندازه:
  یک پایه بلند در انتهای ۳ زنجیره در ابتدای رج یک بالاتنه ببافید، برگردید.
 • برای تمام اندازه ها: (۳۳، ۳۰) ۲۷ طرح

بافت طرح ستاره

 • رج ۱: دو تا زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند دوبل در پایه بلند انتهای این ۲ زنجیره ببافید.
  *: ۲ پایه بلند دوبل را جا بگذارید، (یک پایه بلند، ۲ پایه بلند دوبل) در پایه بلند بعد ببافید.
  سپس * را تکرار کنید و با جا گذاشتن ۲ پایه بلند دوبل خاتمه دهید.
  یک زنجیره پایه بلند در دومین زنجیره از ۲ زنجیره ابتدای رج قبل ببافید، برگردید.
 • این رج را تکرار کنید تا اندازه دامن به (۳۷، ۳۳) ۲۹ سانتی متر یا اندازه دلخواه شما برسد.
 • با رج پشت کار خاتمه دهید. نخ را قطع کنید.

آموزش بافت سارافون دخترانه

قطعه جلو

بالا تنه

با نخ سفید (۸۴، ۷۶) ۶۸ زنجیره بزنید.

 • رج پایه گذاری (روی کار): ۳ تا زنجیره را جا بگذارید.
  *: ۲ پایه بلند در رنجیره بعد ببافید، یک زنجیره را جا بگذارید.
  * را تکرار کنید و با ۲ پایه بلند در آخرین زنجیره خاتمه دهید، برگردید.

بافت طرح بوته‌ای

 • رج طرح: ۲ تا زنجیره بزنید.
  *: یک پایه بلند را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید.
  سپس * را تا انتها تکرار کنید، برگردید.
  (۴۱، ۳۷) ۳۳ طرح.
 • این رج را (۸، ۶) ۴ بار دیگر تکرار کنید.
 • (۱۰، ۸) ۶ رج در کل.

حلقه آستین را فرم دهید

 • اولین رج کم کردن: سرتاسر اولین ۴ پایه بلند، بافت نامریی ببافید.
  یک زنجیره بزنید
  { یک پایه بلند را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید} (۳۶، ۳۲) ۲۸ بار
  یک پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، برگردید، ۴ پایه بلند آخر را نبافته باقی بگذارید.
 • دومین رج کم کردن: یک زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند را جا بگذارید.
  *: ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، یک پایه بلند را جا بگذارید.
  سپس * را تکرار کنید و با جا گذاشتن آخرین پایه بلند و بافت یک پایه بلند در یک زنجیره خاتمه دهید، برگردید.
 • سومین رج کم کردن: یک زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند را جا بگذارید.
  *: ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، یک پایه بلند را جا بگذارید.
  سپس * را تکرار کنید و با بافت یک پایه بلند در آخرین پایه بلند خاتمه دهید، برگردید.
 • سومین رج کم کردن را (۱۱، ۹) ۷ بار دیگر تکرار کنید. (۲۳، ۲۱) ۱۹ طرح
 • رج بعد: ۲ تا زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند را جا بگذارید.
  *: ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، یک پایه بلند را جا بگذارید.
  سپس * را تکرار کنید، با ۲ پایه بلند در آخرین پایه بلند، خاتمه دهید، برگردید.

جلو یقه را فرم دهید

اولین سمت

 • اولین رج: ۲ تا زنجیره بزنید.
  { یک پایه بلند را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید} ۶ بار انجام دهید
  یک پایه بلند را جا بگذارید، یک پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، برگردید.
 • دومین رج: یک زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند را جا بگذارید. تا انتها طبق طرح ببافید.
 • سومین رج: دوتا زنجیره بزنید.
  *: یک پایه بلند را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید.
  سپس * را تا آخرین ۲ پایه بلند تکرار کنید، یک پایه بلند را جا بگذارید، یک پایه بلند در آخرین پایه بلند ببافید، برگردید.
 • چهارمین رج: مانند دومین رج ببافید.
 • پنجمین و ششمین رج: مانند سومین و دومین رج ببافید، ۴ طرح.
 • طبق طرح ببافید تا اندازه بالا تنه به (۱۸، ۱۷) ۱۶ سانتی متر در کل برسد.
 • آخرین رج: یک زنجیره بزنید، یک پایه بلند را جا بگذارید. یک پایه بلند در پایه بلند ببافید. (یک پایه بلند را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید) ۲ بار انجام دهید. یک پایه بلند را جا بگذارید. یک بافت نامریی در پایه بلند بعدی ببافید، نخ را قطع کنید.

دومین سمت
طوری که سمت روی کار به طرف رو باشد، (۱۵، ۱۳) ۱۱ پایه بلند را در مرکز قطعه جلو باقی بگذارید. نخ سفید را به پایه بلند بعد وصل کنید.

 • اولین رج: یک زنجیره بزنید، یک پایه بلند را جا بگذارید.
  { ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، یک پایه بلند را جا بگذارید} ۵ بار انجام دهید.
  ۲ پایه بلند در آخرین پایه بلند ببافید، برگردید.
 • دومین رج: ۲ تا زنجیره بزنید.
  { یک پایه بلند را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید} ۵ بار انجام دهید.
  یک پایه بلند را جا بگذارید، یک پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، برگردید.
 • سومین رج: یک زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، طبق طرح تا انتها ببافید، برگردید.
 • چهارمین رج: ۲ تا زنجیره بزنید.
  { یک پایه بلند را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید} ۴ بار انجام دهید.
  یک پایه بلند را جا بگذارید، یک پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، برگردید.
 • پنجمین رج: یک زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید، طبق طرح تا انتها ببافید، برگردید.
 • ششمین رج: ۲ تا زنجیره بزنید.
  { یک پایه بلند را جا بگذارید، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعد ببافید} ۴ بار انجام دهید، برگردید.

دامن سارافون

طوری که سمت روی کار به طرف رو باشد، نخ سفید را با استفاده از قلاب ۳ میلی متری در حلقه انتهای اولین زنجیره ساخته شده وصل کنید.

 • رج آماده سازی: در حلقه انتهای زنجیره‌های پایه گذاری کار کنید:
  ۲ تا زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند دوبل در حلقه انتهای این ۲ زنجیره ببافید.
  *: یک زنجیره را جا بگذارید. (یک پایه بلند، ۲ پایه بلند دوبل) در زنجیره بعد ببافید. ۲ تا زنجیره را جا بگذاریدو (یک پایه بلند، ۲ پایه بلند دوبل) در زنجیره بعد ببافید.
  سپس * را تا آخرین (۰، ۲) ۴ دانه تکرار کنید.
  در ادامه
 • فقط برای اولین اندازه:
  *: یک زنجیره را جا بگذارید، (یک پایه بلند، ۲ پایه بلند دوبل) در زنجیره بعد ببافید.
  سپس * را یکبار دیگر تکرار کنید.
  یک پایه بلند در انتهای ۳ زنجیره در ابتدای رج یک بالاتنه ببافید، برگردید.
 • فقط برای دومین اندازه: یک زنجیره را جا بگذارید، (یک پایه بلند، ۲ پایه بلند دوبل) در زنجیره بعد ببافید. یک پایه بلند در انتهای ۳ زنجیره در ابتدای رج یک بالاتنه ببافید، برگردید.
 • فقط برای سومین اندازه: یک پایه بلند در انتهای ۳ زنجیره در ابتدای رج یک بالاتنه ببافید، برگردید.
 • برای تمام اندازه ها: (۳۳، ۳۰) ۲۷ طرح

 

خاتمه کار

درز‌های پهلو را با دوخت نامریی از سمت پشت کار بدوزید. رج‌های انتها را با هم جفت کنید.

 

آموزش بافت سارافون دخترانه

 

حاشیه یقه و حلقه آستین

طوری که سمت روی کار به طرف رو باشد، نخ سفید را با استفاده از قلاب ۲.۵ میلی متری روز درز زیر حلقه آستین سمت چپ وصل کنید. یک زنجیره بزنید. سپس دور تا دور لبه بالا را پایه بلند ببافید. یک پایه بلند در هر دانه و یک پایه بلند در لبه کنار هر رج ببافید. با یک بافت نامریی در زیر یک زنجیره در ابتدای دور خاتمه دهید.

دور لبه بافی

*: (یک بافت نامریی، یک زنجیره، یک پایه بلند) در پایه بلند بعد ببافید، یک پایه بلند را جا بگذارید.
سپس * را تکرار کنید.
با یک بافت نامریی در زیر اولین زنجیره دور را خاتمه دهید. (اگر لازم است با یک بافت نامریی، یک زنجیره، ۲ پایه بلند باهم روی آخرین ۲ پایه بلند، یک بافت نامریی در زیر اولین زنجیره دور را خاتمه دهید).
نخ را قطع کنید. یک دکمه در جلوی هر سرشانه در مقابل جادکمه بدوزید.

حاشیه لبه پایین

طوری که سمت روی کار به طرف رو باشد، نخ سفید را با استفاده از قلاب ۲.۵ میلی متری به انتهای درز یک سمت وصل کنید. یک زنجیره بزنید، سپس یک پایه بلند در هر پایه بلند دوبل و یک بافت نامریی در هر پایه بلند دور تا دور لبه پایین ببافید. با یک بافت نامریی در زیر یک زنجیره در ابتدای دور خاتمه دهید. نخ را قطع کنید.

بافت گل: (حدود ۲۰ عدد ببافید)

با استفاده از قلاب ۲.۵ میلی متری و نخ صورتی ۵ تا زنجیره بزنید و با بافت نامریی به اولین زنجیره وصل کنید و به صورت یک حلقه فرم دهید.

 • دور ۱: (روی انتهای نخ شروع به کار کنید) یک زنجیره بزنید، ۱۰ پایه بلند داخل حلقه ببافید، یک بافت نامریی در زیر یک زنجیره در ابتدای دور ببافید.
 • دور ۲: *: دو تا زنجیره بزنید، ۳ پایه بلند دوبل در پایه بلند بعد ببافید، ۲ تا زنجیره بزنید، یک بافت نامریی در پایه بلند بعد ببافید.
  سپس * را ۴ بار دیگر تکرار کنید.
  با آخرین بافت نامریی در پایه بلند انتهای ۲ زنجیره خاتمه دهید. نخ را قطع کنید. از انتهای نخ حدود ۲۵ سانتی متر باقی بگذارید.
 • انتهای نخ شروع را کمی بکشید و مرکز گل را محکم کنید. این انتها را داخل بافت پنهان کنید. نیمی از گل‌ها را روی قطعه جلو سارافون و نیمی را روی قطعه پشت آن وصل وصل کنید. از تصویر به عنوان راهنما استفاده کنید.
 • از انتهای نخ برای دوختن گل‌ها از بالا به پایین استفاده کنید و هر یک را در مرکز با کوک زیر و رو بدوزید.

 

آموزش بافت سارافون دخترانه

 

در انتها طبق توضیحات مندرج بر روی برچسب نخ کاموا، سارافون را اتو بزنید.

 

انواع مدل بافت سارافون دخترانه

عکس سارافون بافتنی دخترانه مدل یقه خشت

سارافون بافتنی دخترانه مدل یقه خشت

 

عکس سارافون بافتنی دخترانه مدل ساده

سارافون بافتنی دخترانه مدل ساده

 

عکس سارافون بافتنی دخترانه با کلاه و کفش

عکس سارافون بافتنی دخترانه با کلاه و کفش

 

عکس سارافون بافتنی دخترانه مدل فون

سارافون بافتنی دخترانه مدل فون

 

عکس سارافون بافتنی دخترانه مدل توری

 سارافون بافتنی دخترانه مدل توری

 

عکس سارافون بافتنی دخترانه گل دار

سارافون بافتنی دخترانه گل دار

 

 

کلام آخر
امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد. اگر به لباس‌های دخترانه به خصوص سارافون علاقه‌مندید مشاهده مدل های ژیله زنانه و سارافون بافتنی خاص و جدید را در ستاره از دست ندهید. شما می‌توانید سوالات خود را با ما و سایر همراهان مجله ستاره در قسمت نظرات و پرسش‌ها مطرح نمایید.


ستاره
Logo