لیندا کیانی در تار عنکبوت عشق!

لیندا کیانی پستی توی صفحه شخصیش گذاشته که از پشت یه توری عکس گرفته. بنا به کپشن عکس گویا خواننده باید توری رو همون تار عنکبوت به حساب بیاره که ما این کارو انجام دادیم!

متنی که نوشتن در مورد این عکس بیشتر حالت عاشقانه داره و ما هم زیاد قصد نداریم این حالتو خدشه ای بهش وارد کنیم. ولی از لحاظ عامیانه ش لازم به ذکره که اگه پروانه ای در تار عنکبوتی بیفته و اون عنکبوت سیر باشه این که خانم کیانی گفتن تازه قصه زندگیش آغاز میشه و نمیمیره، واقعا اینجور نیست و پروانه آخرش می میره! چون دو حالت ممکنه پیش بیاد. حالت اول اینه که عنکبوت بالاخره گرسنه ش میشه و اون پروانه رو میخوره که خب پروانه میمیره! حالت دوم هم اینه که عنکبوته به این زودیا گرسنه ش نمیشه و پروانه هه از گرسنگی می میره! یه حالت سومی هم هست که مشتق همون حالت دومه که عنکبوته به دلیل بیماری، زودتر از پروانه میمیره که باز پروانه به دلیل گرسنگی میمیره و میشه مصداق شعر «ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد، در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد»! 

لیندا کیانی در تار عنکبوت!
لیندا کیانی نوشته:
«وقتی پروانه عشق در تاری بیفتد که عنکبوتش سیر باشد تازه قصه زندگی آغاز شده است زیرا دیگر نه می تواند پــرواز کند نه بمیـــرد»

ستاره
Logo