امیرمحمد زند در حال خندیدن به جهل!

امیرمحمد زند پستی توی اینستاگرامش گذاشته و صحبت کرده از بهترین راه حل در مواجهه با جهل مردمی که چیزی از شما نمیدونن ولی قضاوتتون می کنن و پشت سرتون حرف میزنن.

امیرمحمد زند توی این عکس گویا داره به جهل افرادی که قضاوتش کردن میخنده. ولی چیزی که هست اینه که جلوش لیوانیه که اون لیوانه هم داره میخنده! احتمالا امیرمحمد زند لیوانو اینجور قضاوت کرده که توش چاییه ولی دوستاش واسه اینکه سر به سرش بذارن توی چاییش مقداری نمک ریختن و لیوانه هم چون این مساله را می دونه داره به جهل ایشون لبخند میزنه! 

امیرمحمد زند به جهل می خندد!
امیرمحمد زند نوشته:
«”بعضى ” از مردم كه از تو و داستانهايت آگاه نيستند حق دارند تو را قضاوت كنند و پشت سرت حرف بزنند . البته تو هم حق دارى آنها را ناديده بگيرى و به جهلشان بخندی»

ستاره
Logo