عکس نکته دار هستی مهدوی!

هستی مهدوی پستی توی اینستاگرامش گذاشته که توی اون یه نکته هست. البته ما براتون پاسخ نکته رو آخرش نوشتیم ولی پیدا کردن محل قرارگیری نکته به عهده خودتون!

عکس نکته دار هستی مهدوی!
هستی مهدوی نوشته:
«نکته عکس؟»
الوعده وفا!
همونجور که قول داده بودیم بهتون نکته عکسو بگیم اینجا اومدیم که بگیم. بله نکته عکس گویا یه گربه هست که یه جایی از عکس حضور داره که اگه بگردین پیداش می کنین. امان از این گربه ها. نمیدونم این روزا گربه ها دارن بواسطه هنرمندا معروف میشن یا هنرمندا به واسطه گربه ها!

ستاره
Logo