وقتی خاطره اسدی شیمیدان می شود!

خاطره اسدی توی استوری اینستاگرامش عکسی گذاشته که توی اون فرمول تولید آب روی زمین نوشته شده. با اینکه اثری از آب در عکس نیست ولی یه گلدون هست که احتمالا توش آب بوده!
کفش، سنگ، گل، گلدان، فرمول آب! با این پنج کلمه جمله بسازید!
وقتی خاطره اسدی شیمیدان می شود!


ستاره
Logo