آموزش بافت شلوار با دو میل

این مدل بافت شلوار با دو میل انجام می شود و در آن از بافت ساده، کشباف لوله ای و کشباف ساده استفاده می شود و برای سنین 3 تا 5 سال مناسب است.

ستاره | سرویس خانه داری – در این آموزش روش بافتن یک شلوار بافتنی ساده و زیبا را ارائه می دهیم. با ما همراه باشید.

 

مهارت های لازم برای بافت شلوار

  • ژته: یک دانه اضافه کردن طوری که یک سوراخ ایجاد شود.
  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
  • کشبافت لوله ای

وسایل لازم برای بافت شلوار

  • کاموا متوسط
  • میل شماره 4

 

روش بافت شلوار دو میل

 

عکس روش بافت شلوار دو میل

 

برای شروع ابتدا ۳۶ دانه سرمی اندازیم.
 
رج ۱:
۲دانه زیر ،۲ دانه رو، تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه می دهیم.
 
رج ۲:
۲دانه رو، ۲ت دانه زیر تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه می دهیم.

حال 4 الی ۵ سانتی متر به همین ترتیب می بافیم.

 

رج اول بعد از کشباف:
دانه اول را برمی داریم و یک دانه اضافه می کنیم(میل را از جلوی نخ می بریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها همه از زیر بافته می شوند.

 

رج ۲:
دانه اول را برمی داریم و یک دانه اضافه می کنیم(میل را از پشت نخ می بریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از رو بافته می شوند.
 
رج ۳:
همه دانه ها از زیر بافته می شود.
 
رج ۴:
همه دانه ها از رو بافته می شود.

 

رج ۵:
دانه اول را برمی داریم. یک دانه اضافه می کنیم(میل را از جلوی نخ می بریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها همه از زیر بافته می شوند.

 

رج ۶:
دانه اول را برمی داریم . یک دانه اضافه می کنیم (میل را از پشت نخ می بریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از رو بافته می شود.

 

رج ۷:

دانه ها از زیر بافته می شود.

 

رج ۸:

دانه اول را برمی داریم .بقیه دانه ها از رو بافته می شود.

 

رج ۹:
دانه اول را برمی داریم. یک دانه اضافه می کنیم(میل را از جلوی نخ می بریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها همه از زیر بافته می شود.

 

رج ۱۰:
دانه اول را برمی داریم . یک دانه اضافه می کنیم(میل را از پشت نخ می بریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از رو بافته می شود

به همین ترتیب می بافیم تا بافت ما ۱۳ سانتی متر شود (با کشباف ۱۸ سانت شود).

 
رج اول بعد از ۱۳ سانت:
 دانه اول را بر می داریم. یک دانه اضافه می کنیم (اگر از زیر می بافیم میل را از جلوی نخ می بریم و نخ را روی میل می اندازیم. اگر از رو می بافیم میل را از پشت نخ می بریم و نخ را روی میل می اندازیم.). بقیه دانه ها هم بافته می شود.
 
رج ۲:
دانه اول را بر می داریم. یک دانه اضافه می کنیم (اگر از زیر می بافیم میل را از جلوی نخ می بریم و نخ را روی میل می اندازیم. اگر از رو می بافیم میل را از پشت نخ می بریم و نخ را روی میل می اندازیم.) بقیه دانه ها هم بافته می شود.

 

رج ۳:
دانه اول را بر می داریم. یک دانه اضافه می کنیم(اگر از زیر می بافیم میل را از جلوی نخ می بریم و نخ را روی میل می اندازیم. اگر از رو می بافیم میل را از پشت نخ می بریم و نخ را روی میل می اندازیم.). بقیه دانه ها هم بافته می شود.

 

رج ۴:
دانه اول را بر می داریم. یکدانه اضافه می کنیم(اگر از زیر می بافیم میل را از جلوی نخ می بریم و نخ را روی میل می اندازیم. اگر از رو می بافیم میل را از پشت نخ می بریم و نخ را روی میل می اندازیم.). بقیه دانه ها هم بافته می شود.

حال ۱۰ رج به همین ترتیب می بافیم (یعنی باید ۱۰ دانه اضافه شود.)


رج های بعد:
حالا ۱۸ سانتی متر با همان تعداد دانه ها می بافیم و بعد ۲ سانتی متر کشباف لوله ای می بافیم.

لنگه دیگر را هم به همین ترتیب می بافیم و در آخر درزها را میدوزیم.

 

روش بافت کشباف لوله ای

رج اول:
۱ دانه زیر ۱ دانه رو می بافیم.

 

رج دوم:
 دانه های رو را می بافیم ،برای دانه های زیر نخ را همان طور که دانه زیر را می بافیم پشت میل می اندازیم ولی دانه را بدون اینکه بافته شود فقط از میل سمت چپ به میل سمت راست انتقال می دهیم.

 

مدل های متنوع شلوار بافتنی

 

عکس شلوار بافتنی یچگانه
 
 شلوار بافتنی بچگانه


عکس شلوار بافتنی دخترانه
 
عکس شلوار بافتنی دخترانه


عکس شلوار بافتنی زتانه
 
 شلوار بافتنی زنانه

 
عکس شلوار بافتنی کیتی
 شلوار بافتنی کیتی


عکس شلوار بافتنی رنگی
عکس شلوار بافتنی رنگی


عکس شلوار بافتنی بچگانه
شلوار بافتنی بچگانه


عکس شلوار بافتنی شیک
 شلوار بافتنی شیک

 

کلام آخر
امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد. از اینکه ما را در این مطلب همراهی کردید سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما و سایر همراهان مجله ستاره به اشتراک بگذارید.
مطالب زیر را نیز در ستاره بببنید:
 

طبقه بندی:


ستاره
Logo