حمید فرخ نژاد و خانم “یایا” روی موتور!

حمید فرخ نژاد عکسی توی اینستاگرامش گذاشته که توی عکس، خودش، امین حیایی و یه خانمی سوار بر موتور دیده میشن که انگار اسم خانمه "یایا" ست.

حمید فرخ نژاد نوشته فکر کنم فیلم باحالی شده. ما هم قطعا همینطور فکر می کنیم. اصلا ترکیب امین حیایی، موتور و خانم یایا خودش به تنهایی میتونه هر فیلم بی حالیو با حال کنه. البته امیدواریم دوست داشتنی که حمید فرخ نژاد بهش اشاره کرده اونم توی کشور غریب کار دستش نده!

بنر-هومکا-ستاره

 حمید فرخ نژاد و خانم یایا

ستاره
Logo