تبریک اینستاگرامی مهتاب کرامتی به علی کریمی

مهتاب کرامتی در صفحه شخصی اینستاگرامش تولد علی کریمی را تبریک گفته و از همراهیش با کودکان ایران و یونیسف تشکر کرده.

ما هم تولد علی آقا کریمی رو بهشون تبریک میگیم. ایشون که البته جای خود دارن از لطف و عزیز بودن ایشالا دست راستشون (واسه انجام کارای خیر مثل همراهی با کودکان یونیسف) زیر سر سایر دوستان باشه مثل آقا مهدوی کیا، علی آقا دایی!

بنر-هومکا-ستاره

تبریک اینستاگرامی مهتاب کرامتی به علی کریمی

ستاره
Logo