لیست مراکز اداره برق اصفهان (آدرس و تلفن)

لیست مراکز اداره برق اصفهان (ساختمان مرکزی، روابط عمومی، امور برق مرکز، شمال غرب، شرق، غرب، شمال، جنوب شرق و جنوب غرب)
ستاره | سرویس عمومی – در کلانشهر اصفهان با جمعیتی در حدود 2 میلیون نفر مراکز ادارات امور برق بر اساس موقعیت جغرافیایی به دسته‌های امور مرکزی، شمال، شمال غرب، جنوب شرق، جنوب غرب، شرق و غرب تقسیم بندی شده‌اند. در ادامه اطلاعات مراکز اداره برق اصفهان برای خوانندگان عزیز آورده شده است.

 

لیست مراکز اداره برق شهر اصفهان

ستاد شرکت (ساختمان مرکزی)
 
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، خیابان دکتر شریعتی، قبل از چهارراه پلیس، شرکت توزیع برق استان اصفهان
 
03136273011-14

 

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
 
اصفهان، چهارراه جهاد، انتهای بلوار آتشگاه، معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان اصفهان
 
03133770210

 

انبار مرکزی
 
اصفهان، میدان استقلال (میدان دانشگاه صنعتی)، کیلومتر 2 جاده آزادگان (اصفهان- شاهین شهر)، تقاطع اول، جنب مجتمع عالی آموزشی صنعت آب و برق، انبار مرکزی شرکت توزیع برق استان اصفهان
 
03133809187

 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان
 
تلفنخانه ۲-۳۲۲۴۰۶۸۰

تلفاکس دبیرخانه ۳۲۲۲۵۸۳۲

تلفن مرکز سمیع ۳۸۱۲۱

تلفن پرداخت غیر حضوری ۱۵۲۱

آدرس: خیابان چهار باغ عباسی خ عباس آباد جنب رستوران شهرزاد 

کد پستی ۸۱۳۴۶۱۷۱۳۱ ، فاکس : ۳۲۲۴۰۶۸۷، تلفن :۳۶۶۲۹۵۰۲
 
مراکز اداره برق اصفهان
 
امور برق مركز
 
شامل محدوده مركز شهرستان اصفهان – شكر شكن – میدان امام حسین – شریف واقفی – خیابان فروغی- چهارباغ عباسی-مطهری- كمال اسماعیل- مشتاق اول- چهارباغ خواجو- احمدآباد- طالقانی- اردیبهشت- آذر- شمس آبادی- طیب- مسجدسید- دكتر بهشتی- صمدیه- صارمیه- كاشانی- شیخ بهائی- خیابان عباس آباد 
 
تلفن: 9-332570655

 

امور برق شمال غرب
 
خیابان امام خمینی – غرب اصفهان – ملك شهر – خانه اصفهان – رهنان
 
تلفن: 7-33204335

 

امور برق شرق
 
سمت شرق اصفهان – میدان احمدآباد – خوراسگان – هفتون خیابان جی
 
تلفن: –

 

امور برق غرب
 
سه راه کهندژ- اول خیابان شهیدان- رهنان- خیابان آتشگاه- خیابان میرزا طاهر- خیابان خرم و خیام     
تلفن: 5 -37288444

 

امور برق شمال
 
شمال اصفهان – زینبیه – 24متری – كاوه – آل محمد- 24متری
 
تلفن:7- 35541126

 

امور برق جنوب شرق
 
جنوب اصفهان – چهار راه آپادانا – شیخ صدوق – هزار جریب – حجتیه-سپاهان شهر- بهارستان- كوی راه حق-مرداویج- شرق چهارباغ بالا 
 
تلفن:  4- 36291802

 

امور برق جنوب غرب
 
خیابان ارتش روبروی خانه معلم – نظرغربی- نظر شرقی- حكیم نظامی- وحید- بلوار كشاورز- قائمیه- امیرحمزه- اطراف دانشگاه اصفهان- غرب چهارباغ بالا 
 
تلفن: 4-36291802

 

امور برق نواحی ارغوانیه
 
بخشی از حاشیه شرق شهر اصفهان- بخشهای كوهپایه- جلگه- بن رود- جرقویه- كرارج- رامشه- برآان –قسمتی از خوراسگان- ورزنه و هرند
 
منبع: شرکت برق منطقه‌ای اصفهان

ستاره
Logo