نرگس محمدی در وضعیت گربه به بغل!

نرگس محمدی عکسی را به همراه گربه ای که در بغل دارد منتشر کرده که طبق توضیحات عکس، اسم گربه نازی و محل گرفته شدن عکس نیز محل کار است!
این روزها گربه ها دارن واسه خودشون جایگاهی پیدا میکنن. از تراژدی گربه هانیه توسلی گرفته تا حضور گربه در محل کار نرگس محمدی و گرفتن عکس باهاش. البته اینکه توی کدوم محله گربه باشی هم خیلی بی تاثیر نیست. شاید توی همین لحظه ای که نازی داره عکس میگیره یه گربه دیگه داره از دست سنگ بچه ها فرار میکنه. در هر صورت امیدوارم گربه ها بتونن هم زیستی مسالمت آمیزی را با ما آدما تجربه کنن!
نرگس محمدی در وضعیت گربه به بغل!
مجله اینترنتی ستاره
نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo