ترلان پروانه و شلوار پدربزرگش!

ترلان پروانه در استوری اینستاگرامش عکسی از خودش با شلوار راه راه گذاشته و در توضیح آن نوشته، «شلوار راحتی بابابزرگم بالاخره مد شد»!

مد صنعت عجیبی است! یک روز چیزی مد می شود، چند صباحی بعد آن چیز از مد می افتد. اگر کسی اصرار به وفاداری به آن مد بورزد به خز معروف شده و مجبور به ترک آن می شود. ولی نکته جالب اینجاست که برخی چیزها بی سر و صدا مد می شوند، بی سر و صدا از مد می افتند و دوباره مد می شوند. این مدها از همه موفق ترند. احتمالا شلوار راحتی پدربزرگ ترلان پروانه مصداق مد دوم است!
ترلان پروانه در شلوار بابازرگش!
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo